Klasse 7

KLASSE 7

I Niceklassifikationen klasse 7 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Maskiner, værktøjsmaskiner, elektrisk værktøj; motorer, ikke til befordringsmidler til brug på land; koblinger og transmissionsdele, ikke til befordringsmidler til brug på land; landbrugsredskaber, ikke hånddrevne; rugemaskiner til æg; salgsautomater."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 7 omfatter hovedsageligt maskiner og værktøjsmaskiner og motorer.

Denne klasse omfatter særligt:

  • dele af motorer af enhver art, eksempelvis startere, lyddæmpere og cylindere til alle typer af motorer;
  • elektriske rengørings- og poleringsapparater, eksempelvis elektriske skopudsere, elektriske maskiner og apparater til tæppevask og støvsugere;
  • 3D-printere;
  • industrirobotter;
  • visse særlige køretøjer (ikke til transport), eksempelvis gadefejemaskiner, vejbygningsmaskiner, bulldozere, sneplove, så vel som gummibånd værende dele af disse køretøjers larvefødder.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke:

  • håndværktøj og redskaber, der er hånddrevne (kl. 8);
  • humanoide robotter med kunstig intelligens, laboratorierobotter, undervisningsrobotter, sikkerhedsovervågningsrobotter (kl. 9), kirurgiske robotter (kl. 10), robotstyrede biler (kl. 12), robottrommer (kl. 15), legetøjsrobotter (kl. 28);
  • motorer til befordringsmidler til brug på land (kl. 12);
  • bæltetræk til befordringsmidler så vel som dæk til alle typer af hjul til køretøjer (kl. 12);
  • visse særlige maskiner, eksempelvis pengeautomater (kl. 9), respiratorer til kunstigt åndedræt (kl. 10), nedkølende apparater og maskiner (kl. 11).

Upræcise klassehovedtermer

Klasse 7 indeholder den upræcise klassehovedterm "maskiner". Alle varemærkemyndighederne i EU har udpeget 11 klassehovedtermer  som upræcise. Termen kan derfor ikke længere stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Dette gælder også selvom tidligere registreringer kan indeholde denne term. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark.

Maskiner skal derfor præciseres, eksempelvis ved at beskrive, hvad maskinen skal bruges til. Termerne "landbrugsmaksiner" og "maskiner til forarbejdning af plastic" er eksempler på termer, der kan accepteres.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Håndværktøj og redskaber

Er der tale om et håndværktøj eller et redskab, vil klasse 8 være den rette klasse at klassificere varen i. Eksempelvis klassificeres varen "elektrisk hårklipper" i klasse 8, da Nice-systemet anser denne for et håndværktøj og ikke en maskine. At en elektrisk hårklipper er drevet af en lille motor ændrer ikke herpå. Er der derimod tale om en elektrisk rengøringsmaskine, som f.eks. en vaske- eller opvaskemaskine, er klasse 7 den rigtige klasse.

Motorer til befordringsmidler til brug på land

Hvis der er tale om en motor, beregnet til et befordringsmiddel til brug på land, eksempelvis motorer til biler, cykler, motorcykler og kørestole, skal varen klassificeres i klasse 12. Andre motorer til befordringsmidler, fx "flymotorer" og "bådmotorer" klassificeres i klasse 7. Afgørende for hvorvidt man skal klassificere varen "motor" i klasse 7 eller 12 er altså, om motoren skal bruges til landkøretøjer, andre køretøjer eller til maskiner. Af samme årsag skal det præciseres i en ansøgning, hvilken type motor der er tale om. 

3D Printere

Printere klassificeres normalt i klasse 9, da de er et fotografisk og/eller optisk apparat. 3D-printere og 3D-printerpenne klassificeres i klasse 7, da der er tale om en maskine.Opdateret: 2. januar 2024