Klasse 11

KLASSE 11

I Niceklassifikationens klasse 11 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

 "Apparater og installationer til belysning, opvarmning, køling, dampdannelse, madlavning, tørring, ventilation og vandforsyning, samt til sanitære formål."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 11 omfatter hovedsageligt apparater og installationer til miljøkontrol, særligt til belysnings, madlavnings, kølings og sanitære formål.  

Denne klasse omfatter særligt:

 • apparater og installationer til luftkonditionering;
 • ovne, undtagen til laboratoriebrug, eksempelvis dentalovne, mikrobølgeovne, bageriovne;
 • ovne til opvarmning;
 • termiske solfangere;
 • røgkanaler, skorstensspjæld, åbne kaminer, pejse;
 • steriliseringsapparater, affaldsbrændere;
 • belysningsapparater og installationer, eksempelvis lysstofrør til belysning, lyskastere, lysende husnumre, reflektorer til befordringsmidler lygter til befordringsmidler;
 • lamper, eksempelvis elektriske lamper, gaslamper, laboratorielamper, olielamper, gadelamper, sikkerhedslamper;
 • solarier;
 • badeinstallationer, armaturer til badeinstallationer, sanitære badeindretninger, badeinstallationer;
 • toiletter, urinaler;
 • fontæner, chokoladefontæner;
 • elektrisk opvarmede puder, puder og tæpper, ikke til medicinske formål;
 • varmedunke;
 • elektrisk opvarmede beklædningsgenstande;
 • yoghurtapparater, elektriske, maskiner til tilberedning af brød, kaffemaskiner, maskiner til fremstilling af spiseis;
 • ismaskiner og -apparater.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • dampproducerende apparater i form af dele til maskiner (kl. 7);
 • luftfortættere;
 • generatorer til elektricitet, strømfrembringende maskiner (kl. 7);
 • svejsebrændere (kl. 7), optiske lamper, mørkekammerlamper (kl. 9) lamper til medicinske formål (kl. 19);
 • ovne til laboratoriebrug (kl. 9);
 • fotoceller (kl. 9);
 • signallys (kl. 9);
 • elektrisk opvarmede puder, puder og tæpper til medicinske formål (kl. 10);
 • transportable badekar til babyer (kl. 21);
 • ikke-elektriske bærbare kølebeholdere (kl. 21);
 • køkkenredskaber, uden en integreret varmekilde, eksempelvis ikke-elektriske kogeplader og grills, ikke-elektriske vaffeljern, ikke elektriske trykkogere til madlavning (kl. 21);
 • ikke-elektrisk opvarmede fodposer (kl. 25)

Særlige forhold der kendetegner klassen

Særligt om apparater til opvarmning, køling, tørring og ventilation

Klasse 11 omfatter forskellige konditioneringsapparater uanset deres form og slutplacering. Eksempelvis klassificeres aircondition systemer i klasse 11 uanset om de er til biler eller bygninger. "Interne afkølingsventilatorer til computere" klassificeres dog i klasse 9, da disse er en hardwaredel til computere. Vær også opmærksom på, at klasse 11 ikke omfatter ovne til laboratoriebrug, som klassificeres i klasse 9.

Særligt om apparater til madlavning

Klasse 11 omfatter tillige elektriske madlavningsapparater. Et madlavningsapparat er karakteriseret ved at det færdiggør maden. Det vil altså sige, at vaffeljernet, bagemaskinen og sandwichristeren klassificeres i klasse 11, ligesom elektriske gryder og pander og elektriske køkkenmaskiner til madlavning klassificeres i klasse 11. Derimod skal ikke-elektriske gryder og pander klassificeres i klasse 21. Røremaskinen og blenderen klassificeres i henholdsvis klasse 7 og 21 afhængig af om de er elektriske eller ikke-elektriske, da disse varer ikke "færdiggør" maden, men blot "tilbereder" den.Opdateret: 4. januar 2022