Klasse 14

KLASSE 14

I Niceklassifikationens klasse 14 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Ædle metaller og legeringer heraf; smykker, ædelstene og halvædelstene; ure og kronometriske instrumenter." 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 14 omfatter hovedsageligt ædle metaller og visse varer af ædle metaller eller overtrukket hermed, såvel som smykker og ure og komponenter dertil.

 Denne klasse omfatter særligt: 

  • smykker, inklusiv similismykker;
  • manchetknapper, slipsenåle, slipseholdere;
  • nøglering, nøglekæder og charms dertil;
  • smykkecharms;
  • smykkeskrin;
  • komponenter til smykker, ure og armbåndsure, eksempelvis låse og perler til smykker, gangværker til ure, urvisere, urfjedre, urglas.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

  • smartwatches (kl. 9);
  • charms, andre end til smykker, nøgleringe eller nøglekæder;
  • kunstgenstande, ikke af ædle metaller eller overtrukket dermed, som er klassificeret efter det materiale, som de består af, eksempelvis kunstgenstande af metal (kl. 6) af sten, beton eller marmor (kl. 19), af træ, voks, gips eller plastic (kl. 20), porcelæn, keramik, lertøj, terrakotta eller glas (kl. 21);
  • visse varer fremstillet af ædle metaller eller overtrukket dermed, som er klassificeret i henhold til funktion eller formål, eksempelvis metal i folier og pulver til brug inden for maling, dekoration, trykning og kunst (kl. 2), dentalguldamalgam (kl. 5), knivsmedevarer, bestik (kl. 8), elektriske kontakter (kl. 9), skrivepenne af guld (kl. 16), tepotter (kl. 21), guld- og sølvbroderi (kl. 26), cigarkasser (kl. 34).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 14 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne, heriblandt "varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser)" fra klasse 14.

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen "varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser)", på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis "kunstgenstande af ædle metaller".

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som beskrevet ovenfor omfatter klasse 14 særligt varer af ædle metaller, smykker m.v. hvilke naturligt har en forbindelse til hinanden. I denne sammenhæng skal det dog bemærkes, at smykker ikke alene af ædle metaller, men også af alle andre materialer forefindes i klasse 14. Dette gælder f.eks. lædersmykker i form af armbånd samt smykker af uædle metaller og similismykker.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ikke alle varer af ædle metaller skal placeres i klasse 14. Som ovenfor anført skal disse klassificeres i henhold til deres funktion eller formål. Således vil det forhold, at et materiale udgør et ædelt metal eller er belagt hermed, ikke betyde at varen uden videre skal placeres i klasse 14, f.eks. hører "skrivepenne af guld" til i klasse 16. Det samme gør sig gældende for ædelsten, hvor diamanter i form af rå ædelsten eller ædelsten i smykker findes i klasse 14, men hvis funktionen med ædelstenen er som værktøj, for eksempel som glasskærer, placeres den i klasse 7.

Herudover hører også ure til i klasse 14. Alle ure vil som udgangspunkt findes i denne klasse, hvorfor der indgår alt fra digitale armbåndsure til mekaniske bornholmerure i klassen. Til disse varer er det værd at bemærke, at såfremt hovedformålet med uret er at vise klokken vil de skulle klassificeres i klasse 14. Ure der også har en indbygget funktion af stopur eller kompas, vil derfor skulle klassificeres i klasse 14 såfremt uret primært er konstrueret til at vise tiden. Omvendt vil f.eks. "smartwatches" skulle klassificeres i klasse 9, da disse udgør en teknologisk vare hvis formål rækker ud over primært, at virke som et ur.

 Opdateret: 2. januar 2023