Klasse 17

KLASSE 17

I Niceklassifikationens klasse 17 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Uforarbejdet og halvforarbejdet kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt erstatningsstoffer for alle disse materialer; plastik og harpiks i ekstruderet form til brug i fabrikation; tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige rør og slanger, ikke af metal."

Vejledende bemærkninger

Klasse 17 omfatter hovedsageligt elektriske, varme- og lydisolerende materiale og plastic i form af ark, blokke og stænger til brug i fabrikation, såvel som visse varer fremstillet af kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt erstatningsstoffer herfor.

Denne klasse omfatter særligt:

  • gummi til slidbanepålægning på dæk;
  • flydende forureningshindrende spærringer;
  • klæbebånd, dog ikke til kontorbrug og ikke til medicinsk brug eller til husholdningsbrug;
  • plastfilm, dog ikke til indpakning og emballering, eksempelvis blændingshindrende film til vinduer;
  • elastiske tråde og tråde af gummi eller plast, ikke til tekstilfabrikation;

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

  • brandslanger (kl. 9);
  • rør som dele af sanitetsinstallationer (kl. 11) og stive rør af metal (kl. 6) og ikke af metal (kl. 19);
  • isolerende glas til bygninger (kl. 19);

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 17 indeholdte én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne, heriblandt kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, fra klasse 17. 

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen (...) varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis fleksible gummislanger.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Forholdet mellem klasse 6 - 17 - 19 - byggematerialer
Klasse 17 indeholder ikke byggematerialer af metal (klasse 6), eller byggematerialer ikke af metal (klasse 19), men har alligevel et overlap til disse klasser, særligt klasse 19. Klasse 17 indeholder nemlig tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer; bøjelige slanger, ikke af metal. Disse varer kunne opfattes som byggematerialer, men skal klassificeres efter deres funktion og derfor ikke i klasse 6 eller 19. Se eventuelt den alfabetiske liste, ved klassificering af bygningsmaterialer, for at adskille klasse 6, 17 og 19.Opdateret: 2. januar 2023