Klasse 36

KLASSE 36

I Niceklassifikationens klasse 36 anvendes følgende eksempel på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed; forsikringsvirksomhed; ejendomsmæglervirksomhed."

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 36 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, og tjenester ydet i relation til forsikringsaftaler af enhver art.

Denne klasse omfatter særligt:

 • finansielle transaktioner og betalingstjenester, for eksempel valutahandel og -veksling, elektronisk overførsel af penge, behandling af kredit- og debetkortbetalinger, udstedelse af rejsechecks;
 • finansiel styring og finansielle undersøgelser;
 • finansiel værdiansættelse, for eksempel værdiansættelse af smykker, kunst og fast ejendom, evaluering af reparationsudgifter;
 • verifikation af checks;
 • finansiering og kreditvirksomhed, for eksempel lån, udstedelse af kreditkort, finansiering af leje- eller afbetalingskøb;
 • crowdfunding;
 • opbevaring i depot af værdipapirer og -genstande;
 • finansiel sponsorering;
 • ejendomsmæglerbureauvirksomhed, forvaltning af fast ejendom, udlejning af lejligheder, lejeopkrævning;
 • forsikringsvirksomhed, aktuarvirksomhed;
 • mæglervirksomhed, for eksempel fondsbørsmæglervirksomhed, forsikringsmægling, ejendomsmæglervirksomhed  mæglervirksomhed vedrørende drivhusgaskvoter, pantelånervirksomhed.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • administration, der vedrører forretningstransaktioner og finansielle poster, for eksempel bogføring, udarbejdelse af kontoudtog, forretnings- og finansrevision, forretningsvurderinger, forberedelse og indlevering af selvangivelser (kl. 35);
 • sponsorsøgning, promovering af varer og tjenester gennem sponsorering af sportsbegivenheder (kl. 35);
 • opfyldning af kontanter i pengeautomater (kl. 39);
 • fragt- og transportmæglervirksomhed (kl. 39);
 • kvalitetsevaluering af uld og træer på rod (kl. 42).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi
Der skal skelnes mellem de tjenesteydelser, der klassificeres i klasse 35, 36 og 45, når der er tale om tjenesteydelser vedrørende skat og økonomi.

I klasse 35 klassificeres de tjenesteydelser, der vedrører regnskabsførelse og -revision samt bogholderi - er der således f.eks. tale om skattekonsultation eller -planlægning inden for regnskabsrevision, som er tjenesteydelser en revisor yder, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 35.

Er tjenesteydelsen derimod af finansiel karakter, så der f.eks. ydes finansiel skatterådgivning, men rådgivningen ikke har karakter af regnskabsførelse, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 36. Se hertil TMclass om skat i klasse 35 og 36.

Det skal også bemærkes, hvis tjenesteydelsen er af juridisk karakter, så der f.eks. ydes juridisk rådgivning inden for skatteret, klassificeres tjenesteydelsen i klasse 45, fordi der så er tale om en juridisk tjenesteydelse.

På samme vis klassificeres tjenesteydelser, som går ud på at udarbejde økonomiske analyser eller prognoser, i klasse 35, fordi disse er underlagt forretningsanalyse- og -undersøgelse. De finansielle økonomiske analyser og vurderinger klassificeres derimod i klasse 36. Se hertil TMclass om økonomi.Opdateret: 2. januar 2023