Klasse 38

KLASSE 38

I Niceklassifikationen klasse 38 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Telekommunikationsvirksomhed." 

Vejledende bemærkninger: 

Klasse 38 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser, som giver mindst én part mulighed for at kommunikere med en anden, så vel som broadcasting og transmission af data.

Denne klasse omfatter særligt:

 • transmission af digitale filer og e-mail; 
 • stille brugeradgange til rådighed på globale computernetværk;
 • radio- og tv-broadcasting;
 • transmission af video-on-demand;
 • tilvejebringelse af internet chatrum og onlinefora;
 • telefon- og telefonsvare ydelser;
 • telekonference- og videokonferenceydelser.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • radioreklamer (kl. 35);
 • telemarketing (kl. 35);
 • indhold eller emner, der kan være indeholdt i kommunikationen, eksempelvis downloadable billedefiler (kl. 9), tilvejebringelse af forretningsinformation via et websted (kl. 35), tilvejebringelse af film- og tv-programmer, der ikke kan downloades, via video-on-demand tjenester (kl. 41);
 • tjenester udført ved hjælp af telekommunikationsforbindelser, eksempelvis online detailhandelsvirksomhed med downloadable digital musik (kl. 35), online bankvirksomhed (kl. 36);
 • produktion af radio- og tv-programmer (kl. 41);
 • rådgivning vedrørende telekommunikationsteknologi (kl. 42);
 • online sociale netværkstjenester (kl. 45).

Særlig forhold, der kendetegner klassen

Som nævnt dækker klasse 38 de tjenesteydelser, der gør det muligt for A at kommunikere med B.

Det kan både være aktivt, f.eks. via telefon eller passivt f.eks. udsendelse af tv-programmer eller streaming.

I klasse 38 findes også tjenesteydelser, der gør det muligt at kommunikere via internettet, både at skaffe adgang til det og mere specifikt at stille en hjemmeside til rådighed, hvor brugere kan kommunikere, f.eks. chat, eller adgang til computerdatabaser.

"Chatroom" og "internet fora" kan ikke stå alene, men skal præciseres.

 Eksempler på accepterede formuleringer:

 • Chatroom, nemlig tilrådighedsstillelse af internetsider samt forum for at læsere og brugere kan formidle nyheder og meninger samt kommunikere med hinanden (38)
 • Stille online fora til rådighed (38)

I klasse 38 er det derfor adgangen, der klassificeres og ikke indholdet. Design og opdatering af en hjemmeside klassificeres eksempelvis i klasse 42, ligesom information via en hjemmeside eller et medie klassificeres i forhold til det, der informeres om. Information om værdipapirhandel via en hjemmeside klassificeres således med de finansielle tjenesteydelser i klasse 36. På samme måde vil reklamevirksomhed, der udføres via tv eller internet stadig være reklamevirksomhed i klasse 35.

Det er som sagt selve transmissionen af for eksempel tv-programmer, der klassificeres i klasse 38. Selve produktionen af et tv-program går i klasse 41. Det samme er tilfældet for publicering (forlagsvirksomhed) og journalistisk virksomhed. Selve udsendelsen af nyheder (broadcasting eller wire-services) er i klasse 38.

Forevisning af biograffilm i biografer klassificeres i klasse 41. Opdateret: 2. januar 2023