Klasse 39

KLASSE 39

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 39 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

 "Transport; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser." 

Vejledende bemærkninger:

Klasse 39 omfatter hovedsageligt tjenesteydelser vedrørende transport af personer, dyr eller varer fra ét sted til et andet via jernbaner, veje, vandet, luften eller gennem rørledninger, og tjenesteydelser, der nødvendigvis er forbundne hermed, såvel som opbevaring af varer i enhver form for lagerfacilitet, pakhuse eller andre former for bygninger med det formål at bevare eller beskytte disse.

Denne klasse omfatter særligt:

 • drift af stationer, broer, jernbaner, færger og andre transportfaciliteter;
 • udlejning af befordringsmidler til transport, såvel som chauffør- og pilot tjenester og lodsning;
 • udlejning relateret til transport, opbevaring og rejser, eksempelvis udlejning af parkeringspladser, garager og opbevaringscontainere;
 • drift af maritime slæbebåde, lodsning, drift af havne og dokke samt bjærgning af skibe og disses last;
 • pakning, tapning på flasker, indpakning og levering af vare;
 • opfyldning af salgsautomater og pengeautomater;
 • tilrådighedsstillelse af information om rejser eller godstransport ydet af mæglere og turistbureauer samt tilrådighedsstillelse af information vedrørende transportpriser, køreplaner og transportmåder;
 • inspektion af transportmidler eller af varer til transportformål;
 • distribution af energi og elektricitet, samt distribution og forsyning af vand.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • reklame for rejse- og transportvirksomhed (kl. 35);
 • forsikring af personer eller af varer under transport (kl. 36);
 • vedligeholdelse og reparation af befordringsmidler eller andre genstande, der er forbundet med transport af personer eller af varer (kl. 37);
 • afholdelse af guidede ture (kl. 41);
 • elektronisk datalagring (kl. 42);
 • reservation af hotelværelser eller anden midlertidig indkvartering gennem rejsebureauer eller agenter (kl. 43).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Transport

Transportydelserne i klasse 39 dækker de ydelser, som består i at transportere personer eller varer.

Selvom der er et element af "udbringning" i forbindelse med "mad-ud-af-huset" og "catering", klassificeres disse tjenesteydelser ikke i klasse 39. Hovedformålet med "mad-ud-af-huset" og "catering" er nemlig at "tilvejebringe mad og drikke", der er tjenesteydelser omfattet af klasse 43. 

Derimod vil transport af fødevarer, eksempelvis fragt i kølebiler o.lign., være "udbringning af mad" i klasse 39. 

Rejser

Når man arrangerer rejser for andre, fx pakkerejser, tilbyder man en række forskellige tjenesteydelser, fx persontransport, midlertidig indkvartering, billetbestilling. Disse tjenesteydelser hører imidlertid hjemme i forskellige klasser. Derfor er "arrangering af pakkerejser" ikke en præcis nok formulering, og man vil derfor ofte have behov for at registrere en række forskellige tjenesteydelser i klasse 39 og 43. Rejsetjenesteydelser i klasse 39 relaterer sig hovedsageligt til transport af mennesker og billetreservation m.v.

Man kan i klassificeringsdatabasen TMClass se hvilke tjenesteydelser som relaterer sig til rejser, som hører hjemme i klasse 39: Søgning på tjenesteydelser som relaterer sig til rejser i klasse 39. I klasse 43 findes tjenesteydelser inden for hotelvirksomhed og midlertidig indkvartering. Hvis man som rejsebureau reserverer hoteller eller anden midlertidig indkvartering for sine kunder, skal man således registrere denne tjenesteydelser i klasse 43: Se søgning på reservation i klasse 43 i TMClassOpdateret: 2. januar 2023