Klasse 16

 KLASSE 16

I Niceklassifikationens klasse 16 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Papir og pap; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer) og kontorrekvisitter, undtagen møbler; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; tegnematerialer og materialer til brug for kunstnere; malerpensler; instruktions- og undervisningsmateriale; plastikark, -film og -poser til emballering og pakning; tryktyper, klichéer."

Vejledende bemærkninger

Klasse 16 omfatter hovedsageligt papir, pap og visse varer fremstillet af disse materialer såvel som kontorrekvisitter.

Denne klasse omfatter særligt: 

  • papirknive og papirskærere;
  • mapper, covers og udstyr til at holde eller fastgøre papir, eksempelvis, sagsmapper, penge klip, holdere til checkhæfter, papirklips, holdere til pas, scrapbøger;
  • visse kontormaskiner, eksempelvis skrivemaskiner, duplikatorer, frankeringsmaskiner til kontorbrug, blyantspidsere;
  • malerartikler til brug for kunstnere og interiør- og eksteriørmalere, eksempelvis kunstneres akvarelbeholdere, maleres staffelier og paletter, maleruller og bakker;
  • visse engangsprodukter af papir, eksempelvis, hagesmække, lommetørklæder og bordlinned af papir;
  • visse varer fremstillet af papir eller pap, der ikke på anden måde er klassificeret efter funktion eller formål, eksempelvis, papirposer, konvolutter og beholdere til emballering, statuer, figurer og kunstværker af papir eller pap, såsom figurer af papmaché, indrammede eller uindrammede litografier, malerier og akvareller.

 Denne klasse omfatter navnlig ikke:

  • malinger (kl. 2);
  • håndværktøj for kunstnere (eksempelvis spartler, billedhuggermejsler) (kl. 8);
  • undervisningsapparater, eksempelvis audiovisuelle undervisningsapparater, førstehjælpsdukker (kl. 9), og legetøjsmodeller (kl. 28.);
  • visse varer fremstillet af papir eller pap, som er klassificeret i henhold til funktion eller formål, eksempelvis fotografisk papir (kl. 1), slibepapir (kl. 3.), rullegardiner og persienner af papir kl. 20.), kopper og tallerkener af papir (kl. 21), sengelinned af papir (kl. 24), beklædning af papir (kl. 25), cigaretpapir (kl. 34).

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 16 indeholdte tidligere én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og den 1. januar 2016 blev mange af disse taget ud af klassehovederne, heriblandt varer heraf [papir og pap] fra klasse 16.

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen varer heraf [papir og pap], på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke typer af varer der er tale om, som eksempelvis affaldsposer af papir eller stilehæfter.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Whiteboards

Alle typer af whiteboards klassificeres i klasse 16, fx magnetiske whiteboards.

Folier og film

"Folier af regenereret cellulose til indpakning", "vandtæt film af plastic til indpakning" og "film til indpakning af næringsmidler" klassificeres i klasse 16. Dog klassificeres folier og film til andre formål end til indpakning i andre klasser, afhængig af materialet og formålet, fx klassificeres "aluminiumsfolie" i klasse 6 og "beskyttende film tilpasset computerskærme" klassificeres i klasse 9.

"Festartikler af papir"

Disse klassificeres ikke i klasse 16, men i klasse 28. Papirhatte, serpentiner og lignende festartikler klassificeres i klasse 28, uanset at de er fremstillet af papir, og uanset de forhandles i visse butikker, der er specialiseret i papirvarer.  "Papirservietter til bordbrug" klassificeres i klasse 16, også selv om det er til brug for festborde.

Servietter

Papirservietter til fjernelse af make-up og andre kosmetiske formål klassificeres i klasse 16, så længe de ikke er imprægnerede. Servietter, der er imprægnerede, klassificeres i samme klasse, som det servietten er imprægneret med. Fx servietter imprægneret med make-up fjerner klassificeres i klasse 3, og servietter imprægneret med medicinske lotioner klassificeres i klasse 5.

Penge

"Pengesedler", "frimærker", "pengeclips", også "pengeclips af ædle metaller" klassificeres i klasse 16.  "Bakker til sortering og optælling af penge", "møntmåtter" og "mønttutter" anses for at være en kontorartikel og klassificeres i klasse 16. Derimod klassificeres "mønter" i klasse 14.Opdateret: 2. januar 2024