Særligt om upræcise klassehovedtermer

Særligt om upræcise klassehovedtermer

Forsåvidt angår upræcise termer i Nice-klassifikationens "klassehoveder" udsendte styrelsen brugerbrev af 20. november 2013, hvori det bl.a. blev anført, at følgende (eller tilsvarende) termer ikke ville blive accepteret til registrering i ansøgninger indleveret fra og med den 1. januar 2014:

 • Kl. 6: Varer af uædle metaller ikke indeholdt i andre klasser
 • Kl. 7: Maskiner
 • Kl. 14: Varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed
 • Kl. 16: Varer heraf [papir og pap]
 • Kl. 17: Varer fremstillet af disse materialer [kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest og glimmer]
 • Kl. 18: Varer fremstillet af disse materialer [læder og læderimitationer]
 • Kl. 20: Varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurveflet, horn, ben, elfenben, hvalben, skaller og skjold, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic
 • Kl. 37: Reparation
 • Kl. 37: Installationsvirksomhed
 • Kl. 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande
 • Kl. 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov

Flere af disse termer er sidenhen ophørt med at være klassehovedtermer i Nice-klassifikationen, og de anses fortsat for at være upræcise termer.Opdateret: 2. januar 2017