Klasse 10

KLASSE 10 

I Niceklassifikationens klasse 10 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":  

"Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øjne og tænder; ortopædiske artikler; suturmaterialer; terapeutiske artikler og hjælpemidler tilpasset til personer med handicap; massageapparater; apparater, indretninger og artikler til brug ved pleje af spædbørn; apparater, indretninger og artikler til seksuel aktivitet."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 10 omfatter hovedsageligt kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater, instrumenter og artikler generelt brugt til diagnose, behandling eller forbedring af personers ellers dyrs funktion eller tilstand.

Denne klasse omfatter særligt:

  • støttebandager og ortopædiske bandager;
  • specialbeklædning til medicinske formål, eksempelvis, kompressionsbeklædning, strømper mod åreknuder, spændetrøjer, ortopædisk fodtøj;
  • artikler, instrumenter og artikler til menstruation, prævention og fødsel, eksempelvis menstruationskopper, pessarer, kondomer, fødselsmadrasser, tænger;
  • terapeutiske og protetiske artikler og anordninger til implantation lavet af kunstige eller syntetiske materialer, eksempelvis kirurgiske implantater bestående af kunstige materialer, kunstige bryster, hjernepacemakere, bionedbrydelige knoglefikseringsimplantater;
  • møbler specielt fremstillet til medicinsk brug, eksempelvis stole med armlæn til medicinsk brug eller til tandlægebrug, luftmadrasser til medicinsk brug, operationsborde.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

  • medicinske forbindinger og absorberende hygiejneartikler, eksempelvis, plastre, bandager og gaze til forbindinger, ammeindlæg, bleer til babyer og til inkontinente, tamponer (kl. 5);
  • kirurgiske implantater bestående af levende væv (kl. 5);
  • tobaksfri cigaretter til medicinske formål (kl. 5) og elektroniske cigaretter (kl. 34);
  • kørestole og mobilitetsscootere (kl. 12);
  • massageborde (kl. 20).

Særlige forhold der kendetegner klassen:

Klasse 10 er hovedklasse for medicinske apparater og instrumenter, f.eks. klassificeres en skalpel til kirurgi i denne klasse.

Derimod er medicinske og farmaceutiske præparater ikke omfattet af denne klasse. Disse hører til i klasse 5. Et eksempel herpå er bandager. Forbindinger og bandager skal altid præciseres, således at det fremgår, om der er tale om bandager og forbindinger til brug for sår. Disse klassificeres i klasse 5. Er der tale om støttende bandager eller forbindinger, f.eks. til en knæskade, klassificeres disse i klasse 10. TMClass for medicinske og farmaceutiske præparater i klasse 5. Et andet eksempel her på, er fyldte sprøjter til medicinske formål som også hører i klasse 5, da hovedformålet ikke er sprøjten i sig selv, men i stedet dens medicinske indhold. Derimod hører sprøjter til medicinske formål til i klasse 10, da hovedformålet her er sprøjten som et medicinsk instrument.

Denne klasse omfatter særligt apparater til kirurgisk, medicinsk, odontologisk og veterinær brug, f.eks. "apparater til ultralydsbehandling" og "røntgenapparater til medicinsk brug". Dog skal det bemærkes, at det kun er apparater til medicinsk brug, der klassificeres i klasse 10, og disse skal derfor præciseres. Andre apparater klassificeres som udgangspunkt i klasse 9, f.eks. er "røntgenapparater, som ikke har medicinsk formål" et apparat til optagelse, som har hovedklasse i klasse 9. TMClass for røntgenapparater i klasse 9.

Levende og kunstige implantater og organer
Denne klasse omfatter kunstige organer og implantater. Derimod omfatter klassen ikke levende organer og implantater, disse klassificeres i klasse 5. Dette vil f.eks. sige, at et hjerte fra en organdonor præciseres og klassificeres i denne klasse. TMClass for levende implantater i klasse 5.

Møbler og kørestole
Denne klasse omfatter særligt specielle møbler til medicinsk og kirurgisk brug, f.eks. "senge, specielt udformet til medicinske formål" og "hospitalssenge". Møbler, herunder også senge har klasse 20 som hovedklasse, og det er derfor kun særligt udformede møbler til medicinsk og kirurgisk brug, der skal klassificeres i klasse 10. Disse skal derfor præciseres, så det er klart, de er særligt udformede. TMClass om møbler i klasse 20.

Denne klasse omfatter ligeledes særligt udformede stole til medicinske formål. Det skal dog bemærkes, at kørestole ikke klassificeres i denne klasse, men derimod i klasse 12. Dette begrundes med, at en kørestols hovedformål er befordring af personer, som ikke kan gå selv. Selvom dette også kan anses som medicinsk brug, er dette kun et sekundært formål. TMClass om kørestole i klasse 12.

Legetøj til seksuel brug
Denne klasse omfatter særligt sexlegetøj, såsom "sexdukker" og "kunstige penisser som hjælpemiddel til seksuel stimulering til brug for voksne". Det skal bemærkes, at det kun er legetøj til brug for seksuel stimulering, der klassificeres i denne klasse, og dette skal derfor fremgå klart af varefortegnelsen. Andet legetøj har hovedklasse i klasse 28. TMClass for legetøj i klasse 28. Begrundelsen for at sexlegetøj klassificeres i klasse 10 er, at dets hovedformål er at give en terapeutisk eller medicinsk virkning i form af stimulans.  

Smykker til medicinsk brug
Denne klasse omfatter ligeledes smykker som er særligt udformet til medicinske formål, som eksempelvis armbånd til medicinske formål og armbånd og ringe mod rheumatisme.

 Opdateret: 2. januar 2024