Klasse 21

KLASSE 21

I Niceklassifikationens klasse 21 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; køkkengrej og bordservice, undtagen gafler, knive og skeer; kamme og svampe; børster (undtagen malerbørster); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; uforarbejdet eller halvforarbejdet glas (undtagen bygningsglas); glasvarer, porcelæn og keramik."

Vejledende bemærkninger 

Klasse 21 omfatter hovedsageligt små, håndbetjente redskaber og apparater til husholdnings- og køkkenbrug såvel som kosmetikredskaber, glasvarer og visse varer lavet af porcelæn, keramik, lertøj, terrakotta eller glas.

Denne klasse omfatter særligt:

 • husholdnings- og køkkenredskaber, eksempelvis fluesmækkere, tøjklemmer, salatbestik, dryppeskeer, proptrækkere, såvel som serveringsredskaber, eksempelvis sukkertænger, is tænger, tærteskeer og serveringsøser;
 • husholdnings-, køkken- og madlavningsbeholdere, eksempelvis vaser, flasker, sparebøsser, spande, cocktailrystere og ikke elektriske kedler og trykkogere; gryder og pander;
 • små håndbetjente køkkenapparater til hakning, maling, presning eller knusning, eksempelvis hvidløgspressere, nøddeknækkere, mortere og stødere;
 • stativer til fade og karafler;
 • redskaber til kosmetisk brug, eksempelvis elektriske og ikke elektriske kamme og tandbørster, tandtråd, tåskillere af skum til brug ved pedicure, pudderkvaster, toilettasker med redskaber til toiletbrug;
 • haveartikler, eksempelvis handsker til havebrug, altankasser, vandkander, dyser til vandslanger;
 • akvarier, terrarier og vivarier til indendørs brug.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • midler til rengøring (kl. 3);
 • beholdere af metal til opbevaring og transport af varer (kl. 6), ikke af metal (kl. 20);
 • små apparater til hakning, maling, presning eller knusning som er drevet ved elektricitet (kl. 7);
 • barberknive og barbermaskiner, hår- og negleklippere, elektriske og ikke elektriske, redskaber til manicure og pedicure, eksempelvis manicuresæt, neglefile, neglebåndstænger (kl. 8);
 • bordbestik (kl. 8) og håndbetjent skæreværktøj til køkkenbrug, eksempelvis grøntsagssnittere, pizzaskærere, ostehøvle (kl. 8);
 • lusekamme, tungeskrabere (kl. 10);
 • elektriske koge- og stegeredskaber (kl. 11);
 • toiletspejle (kl. 20);
 • visse varer fremstillet af glas, porcelæn og keramik, der er klassificeret i henhold til deres funktion eller formål, eksempelvis porcelæn til tandproteser (kl. 5), brilleglas (kl. 9), glasuld til isolering, halvforarbejdet acrylglas eller organisk glas (kl. 17), fliser i fajance (kl. 19), bygningsglas (kl. 19), glasfibre til tekstilfabrikation (kl. 22).

Særlige forhold der kendetegner klassen
Som det fremgår ovenfor, omfatter klasse 21 mange husholdnings- og køkkenredskaber, heriblandt service (spisestel) i form af glas og tallerkener. Hertil skal det dog bemærkes, at noget service er placeret i andre klasser, nemlig bestik som er klassificeret i klasse 8. I klasse 8 findes også andre varer som har en naturlig sammenhæng med husholdningen og køkkenet, nemlig køkkenknive og andre redskaber til tilberedning af mad.

Derudover er det værd at bemærke, at klasse 21 indeholder de små håndbetjente husholdningsapparater til hakning, maling og presning, hvorimod de tilsvarende elektroniske apparater forefindes i klasse 7. De større apparater til husholdnings- og køkkenbrug (som ikke bruges til madlavning) f.eks. opvaskemaskiner skal ligeledes klassificeres i klasse 7.

Dispensere og beholdere
I klassehovedet indgår også betegnelsen "beholdere". Beholdere kan dog også klassificeres i andre klasser, f.eks. efter varens materiale, "beholdere af metal" i klasse 6 og "beholdere, ikke af metal" i klasse 20. Beholdere kan, derfor både klassificeres efter det materiale de er lavet af og efter formålet med disse. Således kan der opstå en situation hvor varen synes, at kunne optræde i flere klasser. I denne situation er det formålet og varens funktion, som bestemmer hvor denne rettelig skal klassificeres, hvorfor f.eks. "beholdere til husholdnings- og køkkenbrug (af metal)" skal placeres i klasse 21. Dette er dog ikke tilfældet, hvis der er tale om en beholder som er beregnet til at afgive sit indhold, de såkaldte dispensere. 

Med 12. udgave af Nice-klassifikationen klassificeres beholdere beregnet til at afgive sit indhold, de såkaldte dispensere, efter nogle nye principper. På dansk oversættes dispensers imidlertid ofte til holdere eller automater, hvorfor denne nye klassificering omfatter mere end vi umiddelbart opfatter som en dispenser. Klassificeringen af dispensere, automater, holdere osv. som afgiver sit indhold følger således nu følgende principper:

 • Beholdere og anordninger der afgiver sit indhold skal som udgangspunkt klassificeres efter deres materiale i klasse 6, når af metal, eller klasse 20, når ikke af metal.
 • Dispenserne skal dog klassificeres i andre klasser, hvis særlige forhold ved deres formål eller funktion tilskriver dette. Sådanne forhold kan være maskiner (kl. 7), måleapparater eller elektroniske terminaler (kl. 9), medicinske instrumenter (kl. 10) eller kontorudstyr (kl. 16).
 • Hvis dispenseren er særligt tilpasset brug med et andet produkt, skal den klassificeres i overensstemmelse med dette, eksempelvis dispensere til hundeposer tilpasset til brug med hundesnore (kl. 18).

De vejledende bemærkninger for klasse 6 og 20 er ligeledes ændret for at afspejle denne nye tilgang.

Vi gør opmærksom på, at der med den nye praksis er opstået en uklarhed omkring klassificeringen af sæbedispensere. Varen eksisterede tidligere på den alfabetiske liste i klasse 21. Denne er dog blevet præciseret til sæbedispenserflasker. Der kunne imidlertid ikke opnås enighed i Committee of Experts omkring tilføjelsen af fastmonterede sæbedispensere i klasse 6 og 20. Det er derfor ikke tydeligt, hvilket princip sådanne sæbedispensere nu klassificeres efter.

 Opdateret: 2. januar 2024