Klasse 5

 KLASSE 5 

I Niceklassifikationens klasse 5 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Farmaceutiske, medicinske og veterinærmedicinske præparater; hygiejniske præparater til medicinske formål; diætetiske fødevarer og præparater tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; kosttilskud til mennesker og dyr; plastre, forbindsstoffer; materiale til tandplombering, tandlægevoks; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; fungicider, herbicider."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 5 omfatter hovedsageligt farmaceutiske præparater og andre præparater til medicinske eller veterinærmedicinske formål.

Denne klasse omfatter særligt:

 • hygiejniske præparater til personlig pleje, undtagen toiletartikler;
 • bleer til spædbørn og til inkontinente;
 • deodoriseringsmidler, andre end til mennesker eller til dyr;
 • medicinsk shampoo, sæbe, hårlotion og tandplejemidler;
 • kosttilskud, der er beregnet som tilskud til en normal kost eller som er gavnligt for helbredet;
 • måltidserstatninger og diætetiske fødevarer og drikke, der er tilpasset medicinsk eller veterinærmedicinsk brug.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • ingredienser til brug ved fremstilling af farmaceutiske præparater, eksempelvis vitaminer, konserveringsmidler og antioxidanter (kl. 1);
 • hygiejniske præparater, i form af ikke-medicinske toiletartikler (kl. 3);
 • deodoriseringsmidler til brug for mennesker eller dyr (kl. 3);
 • støttebandager, ortopædiske bandager (kl. 10);
 • måltidserstatninger og diætetiske fødevarer og drikke, der ikke er til medicinsk eller veterinærmedicinsk brug, hvilke skal klassificeres i den rette føde- eller drikkevareklasse, eksempelvis fedtfattige kartoffelchips (kl. 29), høj-protein barer baseret på korn (kl. 30), isotoniske drikke (kl. 32).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Klasse 5 er hovedklasse for farmaceutiske og medicinske præparater til mennesker og dyr, desinfektionsmidler og midler til bekæmpelse af skadedyr, svampe og ukrudt.

Denne klasse omfatter særligt farmaceutiske og medicinske præparater, hvilket er præparater, som lindrer, helbreder eller forebygger sygdomme, sår mv. Dette kan f.eks. være "plaster" eller "forbindsstoffer" som er "imprægnerede med farmaceutiske midler" eller "cremer til behandling af allergi".

Kosmetiske cremer klassificeres i klasse 3, mens klasse 5 indeholder cremer til medicinsk brug, da medicinske cremers formål er behandling. TMClass for cremer i klasse 3. I forhold til sæbe og shampoo til mennesker og dyr, sondres der nu ved den 11. udgave af Nice-Klassifikationen mellem hvorvidt disse har et medicinsk formål eller ej. Herefter gælder det, at sæbe og shampoo, hvis hovedfunktion er rengøring af hår og krop, klassificeres i klasse 3, og sæbe og shampoo, hvis hovedfunktion er den medicinske effekt, klassificeres i klasse 5.

Desinficerende præparater
Denne klasse omfatter desinficerende præparater, såsom antibakteriel sæbe og antibakterielle håndvaskemidler, da disse anses for at have en medicinsk funktion.

Kosttilskud og fødevarer
Klasse 5 er hovedklasse for kosttilskud. Alle former for kosttilskud klassificeres i klasse 5, uafhængigt af om de er medicinske eller ej, eller og om de er baseret på eksempelvis fisk eller korn. Kosttilskud er kendetegnet ved, at de supplerer den almindelige kost, f.eks. ved at tilføre vitaminer og at det ikke spises som almindeligt mad. Det kan f.eks. være kosttilskud til medicinsk brug, f.eks. "kosttilskud til kolesterolkontrol", som forebygger for højt kolesterol.

Funktionelle fødevarer er fødevarer, som er tilsat stoffer eller på anden måde specielt udviklet til at have bestemte virkninger, samt kan fremme sundheden eller forebygge sygdomme (fx hjerte- og karlidelser). Klasse 5 er hovedklasse for funktionelle fødevarer, mens funktionelle fødevarer uden medicinsk formål, og som hovedsageligt er baseret på f.eks. grøntsager eller korn skal præciseres og klassificeres i henholdsvis klasse 29 og 30.

Denne klasse er hovedklasse for nutraceuticals, som er naturlige, fødevarebaserede stoffer, som har en medicinsk indvirkning på kroppen. Da der udelukkende er tale om stoffer med medicinsk virkning, kan disse ikke klassificeres i andre klasser end klasse 5.

Denne klasse omfatter endvidere fytoterapeutiske (plantebaserede) præparater til medicinske formål samt ernæringspræparater til terapeutiske og medicinske formål.

Helsekost har, modsat kosttilskud og funktionelle fødevarer, ikke en hovedklasse, da helsekost kan være helt almindelige fødevarer, f.eks. kan helsekost være gryn med særligt højt fiberindhold, som skal præciseres og klassificeres i klasse 30, men det kan også være næringsmidler tilsat stoffer, som giver det en naturmedicinsk virkning, og så skal det præciseres og klassificeres i klasse 5.  

Medicinske instrumenter og apparater 
Denne klasse er hovedklasse for farmaceutiske og medicinske præparater, dvs. f.eks. smertestillende medicin, medicinske cremer mv. Derimod er medicinske instrumenter og apparater ikke omfattet af denne klasse. Disse hører til i klasse 10. TMClass for medicinske intrumenter og apparater i klasse 10. Særligt skal det bemærkes, at fyldte sprøjter til medicinske formål hører til i klasse 5, da hovedformålet ikke er sprøjten i sig selv, men i stedet dens medicinske indhold. Derimod hører sprøjter til medicinske formål til i klasse 10, da hovedformålet her er sprøjten som et medicinsk instrument.

Forbindinger og bandager
Forbindinger og bandager skal altid præciseres, således at det fremgår, om der er tale om bandager og forbindinger til brug for sår. Disse klassificeres i klasse 5. Er der tale om støttende bandager eller forbindinger, f.eks. til en knæskade, klassificeres disse i klasse 10.

Levende og kunstige implantater og organer
Denne klasse omfatter levende og biologiske organer og implantater. Dette vil f.eks. sige, at et hjerte fra en organdonor præciseres og klassificeres i denne klasse. Derimod skal kunstige organer og implantater præciseres og klassificeres i klasse 10, da alle former for proteser, både legemsdele, organer mv. klassificeres i klasse 10. TMClass for kunstige legemsdele og organer i klasse 10.

Maling med bakteriedræbende egenskaber
Bakteriedræbende midler klassificeres normalt i klasse 5, men "bakteriedræbende maling" klassificeres i klasse 2.

Cannabis    
Klassificeringen af cannabis er de sidste par år blevet diskuteret i Nice Committee of Experts. Det har ført til tilføjelsen af "cannabis til medicinske formål" i klasse 5. Klassificeringen af cannabis til "rekreative formål" og som ingrediens i diverse fødevarer har ligeledes været diskuteret, men der har ikke været enighed om andre end forslaget i klasse 5. Årsagen til klassificeringen skal blandt andet findes i, at klasse 34 indeholder tobak og tobakserstatninger, men cannabis udgør hverken tobak eller en tobakserstatning og på grund af sin euforiserende og medicinske effekt klassificeres det derfor i klasse 5, på lige fod med varer som opium og kokain. Styrelsen fortsætter således med at følge den praksis for klassificering af cannabisprodukter, som er bekræftet af Ankenævnet for patenter og varemærker i AN 2019 00036 - VA 2019 00407 PAUSE.

I visse tilfælde anvendes cannabis som tilsætningsstof i varer, hvor det ikke har en euforiserende eller medicinsk effekt. I disse tilfælde klassificeres varen efter dennes art, se eksempelvis "hudplejepræparater indeholdende cannabisplantederivater (ikke til medicinsk brug)", som tidligere er accepteret af styrelsen i klasse 3. Opdateret: 13. februar 2023