Klasse 34

KLASSE 34

I Niceklassifikationen klasse 34 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Tobak og tobakserstatninger; cigaretter og cigarer; elektroniske cigaretter og fordampere til oral brug til rygere; artikler for rygere; tændstikker."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 34 omfatter hovedsageligt tobak og artikler til brug for rygning, såvel som visse tilbehør og beholdere til brug herfor.

Denne klasse omfatter særligt:

 • tobakserstatning, ikke til medicinske formål;
 • smagsstoffer til e-cigaretter undtagen æteriske olier, fordampere til oral brug til rygere;
 • urter til rygning;
 • snustobak;
 • visse tilbehør og beholdere til brug for tobak og artikler til rygning, eksempelvis lightere til rygere, askebægre til rygere, tobakskrukker, snustobaksdåser, humidorer til cigarer.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • tobaksfri cigaretter til medicinske formål (kl. 5);
 • batterier og opladere til elektroniske cigaretter (kl. 9);
 • askebægre til biler (kl. 12).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Klasse 34 vedrører typisk forskellige artikler for tobaksbrugere. Det drejer sig om såvel almindelig røgtobak som snus og skråtobak, samt ikke-medicinske tobakserstatninger.

I klassen findes også forskelligt tilbehør til rygere så som tændstikker, cigaretlightere, piberensere, cigaretpapir og askebægre.

Særligt i forhold til lightere er der i klasse 34 tale om almindelige tobakslightere. Er der tale om lightere til andre formål vil de klassificeres i andre klasser.

 • Cigarettændere til biler klassificeres i klasse 12
 • Tændere til gas, for eksempel tændere til gaskomfurer, klassificeres i klasse 11
 • Humidorer til cigarer klassificeres i klasse 34
 • E-cigaretter og væske til e-cigaretter klassificeres i klasse 34
 • Nikotintyggegummi til brug ved rygestop klassificeres i klasse 5

I ældre varemærkeregistreringer kan man se, at der blev skelnet mellem om visse varer var af ædle metaller eller ej. Askebægre af sølv gik derfor i klasse 14 og askebægre af stål i klasse 34. Denne sondring foretages ikke længere, og alle disse varer klassificeres nu i klasse 34.

Cannabis
Klassificeringen af cannabis er de sidste par år blevet diskuteret i Nice Committee of Experts. Det har ført til tilføjelsen af "cannabis til medicinske formål" i klasse 5. Klassificeringen af cannabis til "rekreative formål" og som ingrediens i diverse fødevarer har ligeledes været diskuteret, men der har ikke været enighed om andre end forslaget i klasse 5. Årsagen til klassificeringen skal blandt andet findes i, at klasse 34 indeholder tobak og tobakserstatninger, men cannabis udgør hverken tobak eller en tobakserstatning og på grund af sin euforiserende og medicinske effekt klassificeres det derfor i klasse 5, på lige fod med varer som opium og kokain. Styrelsen fortsætter således med at følge den praksis for klassificering af cannabisprodukter, som er bekræftet af Ankenævnet for patenter og varemærker i AN 2019 00036 - VA 2019 00407 PAUSE.

I visse tilfælde anvendes cannabis som tilsætningsstof i varer, hvor det ikke har en euforiserende eller medicinsk effekt. I disse tilfælde klassificeres varen efter dennes art, se eksempelvis "hudplejepræparater indeholdende cannabisplantederivater (ikke til medicinsk brug)", som tidligere er accepteret af styrelsen i klasse 3.

 

 

 

 

 

 Opdateret: 13. februar 2023