Klasse 45

KLASSE 45

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 45 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

"Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til fysisk beskyttelse af materiel ejendom og mennesker; personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov."

Vejledende bemærkninger:

Denne klasse omfatter særligt:

 • ydelser tilvejebragt af jurister, juridiske assistenter og advokater til enkeltpersoner, grupper af personer, organisationer og virksomheder;
 • efterforskning og overvågning relateret til fysisk sikkerhed for personer og sikkerhed af materiel ejendom;
 • ydelser tilvejebragt til enkeltpersoner vedrørende sociale begivenheder, såsom ledsagelse af personer, ægteskabsbureauer, begravelsesvirksomhed.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • professionel bistand i form af direkte hjælp til virksomheders dispositioner eller funktioner (kl. 35);
 • ydelser i relation til finansielle eller valutariske forretninger og forsikringsvirksomhed (kl. 36);
 • ledsagelse af rejsende (kl. 39);
 • sikkerhedstransport (kl. 39);
 • ydelser bestående af al uddannelse af personer (kl. 41);
 • optræden ved sangere og dansere (kl. 41);
 • computerprogrammering til beskyttelse af software (kl. 42);
 • rådgivning vedrørende computer- og internetsikkerhed og datakryptering (kl. 42);
 • ydelser tilvejebragt af andre for at give medicinsk, hygiejnisk eller skønhedsmæssig behandling til mennesker eller dyr (kl. 44);
 • visse udlejningsydelser (konferér med den alfabetiske liste over tjenesteydelser og med punkt (b) under generelle bemærkninger vedrørende klassifikationen af tjenesteydelser.

Særlige forhold der kendetegner klassen

Juridiske tjenesteydelser og forholdet til andre tjenesteydelser, som kunne være juridiske

Der findes mange tjenesteydelser, der kan have et juridisk aspekt, fx HR-virksomhed i klasse 35, finansiel rådgivning i klasse 36 osv. Dette betyder ikke, at alle der yder sådanne tjenesteydelser har behov for at registere "juridisk bistand" i klasse 45. Tjenesteydelsen er nødvendig, når hovedformålet med tjenesteydelsen er at rådgive om et juridisk problem.

Hvad er sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45?

De sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45 omfatter den konkrete fysiske beskyttelse af personer og ejendomme, såsom personlige sikkerhedsvagter, alarmtjenester og sikkerhedskontrol i lufthavne.

Derimod er alle tjenesteydelser som relaterer sig til software og computersikkerhed klassificeret i klasse 42.Opdateret: 2. januar 2020