Klasse 45

KLASSE 45

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 45 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

"Juridisk virksomhed; sikkerhedsmæssige ydelser til fysisk beskyttelse af materiel ejendom og mennesker; kontaktbureauer, online sociale netværkstjenester; bedemandsvirksomhed; babysitting."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 45 omfatter hovedsageligt juridisk bistand og sikkerhedsvagttjenester, så vel som visse personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov.

Denne klasse omfatter særligt:

 • arbitragevirksomhed [voldgift] og mediation [mægling];
 • registrering af domænenavne [juridisk bistand];
 • auditering af overholdelse af lovkrav og myndighedskrav;
 • efterforskning og overvågning relateret til fysisk sikkerhed for personer og sikkerhed af materiel ejendom, eksempelvis vagttjenester, detektivbureauvirksomhed, undersøgelse af personers baggrund, sikkerhedsscreening af bagage;
 • ydelser tilvejebragt til enkeltpersoner vedrørende sociale begivenheder, eksempelvis ledsagelse i selskabslivet, planlægning og arrangering af bryllupper;
 • afholdelse af religiøse ceremonier, begravelsesvirksomhed;
 • pasning af kæledyr, hundeluftningsvirksomhed;
 • udlejning af beklædningsgenstande.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • visse udlejningstjenester udøvet af andre for at efterkomme personlige behov, hvor ydelserne, der ydes gennem det udlejede, er klassificeret i en anden klasse, eksempelvis udlejning af lejligheder (kl. 36), biludlejning (kl. 39), udlejning af midlertidig indkvartering (kl. 43);
 • ledsagelse af rejsende (kl. 39);
 • sikkerhedstransport, eksempelvis bevogtet transport af værdigenstande, transport i pansrede vogne (kl. 39);
 • festplanlægning for andre (kl. 41);
 • ydelser bestående af alle former for undervisning, inklusiv religiøs undervisning (kl. 41);
 • ydelser der har rekreation eller underholdning af personer som grundlæggende formål (kl. 41);
 • rådgivning vedrørende computer- og internetsikkerhed og datakryptering (kl. 42);
 • tilvejebringelse af medicinsk pleje, hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr (kl. 44).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Upræcise klassehovedtermer
Klasse 45 indeholdt tidligere én af de i alt 11 klassehovedtermer alle varemærkemyndighederne i EU udpegede som upræcise, og dermed kunne disse ikke stå alene i varefortegnelsen, uden at være præciseret. Denne praksisændring trådte i kraft den 1. januar 2014 i Danmark, og mange af disse er senere blevet taget ud af klassehovederne. Den 1. januar 2023 blev termen personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov taget ud af klassehovedet i klasse 45.

Det er derfor ikke længere muligt at registrere et mærke for termen personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme personlige behov, på trods af, at tidligere registreringer kan indeholde denne term. Det må præciseres hvilke specifikke ydelser der er tale om, eksempelvis kontaktbureauer, online sociale netværkstjenester, bedemandsvirksomhed eller babysitting.

Juridiske tjenesteydelser og forholdet til andre tjenesteydelser, som kunne være juridiske

Der findes mange tjenesteydelser, der kan have et juridisk aspekt, fx HR-virksomhed i klasse 35, finansiel rådgivning i klasse 36 osv. Dette betyder ikke, at alle der yder sådanne tjenesteydelser har behov for at registere "juridisk bistand" i klasse 45. Tjenesteydelsen er nødvendig, når hovedformålet med tjenesteydelsen er at rådgive om et juridisk problem.

Hvad er sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45?

De sikkerhedsmæssige tjenesteydelser i klasse 45 omfatter den konkrete fysiske beskyttelse af personer og ejendomme, såsom personlige sikkerhedsvagter, alarmtjenester og sikkerhedskontrol i lufthavne.

Derimod er alle tjenesteydelser som relaterer sig til software og computersikkerhed klassificeret i klasse 42.Opdateret: 2. januar 2023