Klasse 42

 KLASSE 42

I Niceklassifikationens klasse 42 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse, industriel forskning og industriel design; kvalitetskontrol og verificering; design og udvikling af computer hardware og computer software."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 42 omfatter hovedsageligt tjenester tilvejebragt af personer, i relation til teoretiske og praktiske aspekter af komplekse aktivitetsområder, eksempelvis videnskabelige laboratorieydelser, ingeniørtjenesteydelser, computerprogrammering, arkitektvirksomhed eller boligindretning.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • tjenester tilvejebragt af ingeniører og videnskabsmænd, som udfører evalueringer, beregninger, forskning og udarbejdelse af rapporter inden for det videnskabelige og teknologiske område (inklusiv teknologisk rådgivning);
 • computer- og teknologiske tjenesteydelser til sikring af computerdata og personlige og finansielle oplysninger og til påvisning af uautoriseret adgang til data og information, eksempelvis beskyttelse mod computervirus, datakrypteringsvirksomhed, elektronisk overvågning af personoplysninger med henblik på at detektere identitetstyveri via internettet;
 • software as a service [saas], platform as a Service [PaaS];
 • videnskabelig forskning til medicinske formål;
 • arkitektvirksomhed og byplanlægning;
 • visse designtjenesteydelser, eksempelvis Industriel design, design af computersoftware og -systemer, boligindretning, design af emballage design af kunstgrafik, modedesignervirksomhed;
 • landmåling;
 • prospektering af olie-, gas- og miner.

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • visse forskningstjenester, eksempelvis forretningsresearch (kl. 35), marketingundersøgelser (kl. 35), finansielle undersøgelser (kl. 36), uddannelsesundersøgelser (kl. 41), genealogiske undersøgelser (kl. 45), juridiske undersøgelser (kl. 45);
 • auditering af virksomheder (kl. 35);
 • administration af datastyrede aktiver (kl. 35);
 • finansielle vurderinger (kl. 36);
 • udvinding af malm, olie- og gasboring (kl. 37);
 • installation, vedligeholdelse og reparation af computere (hardware) (kl. 37);
 • lydteknikertjenester (kl. 41);
 • visse designtjenester, eksempelvis landskabsdesign (kl. 44);
 • medicinske og veterinære tjenesteydelser (kl. 44);
 • juridisk virksomhed (kl. 45).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Forskning

Al "forskning" klassificeres i klasse 42, uanset hvilket område der forskes i. "Kompileringen af statistiske data" til brug for forskningen klassificeres i klasse 35, da dette betragtes som en administrativ eller kontoropgave. Derimod klassificeres "undersøgelser" sammen med den tjenesteydelse, som undersøgelsen vedrører, fx klassificeres "finansielle undersøgelser" i klasse 36 og "forretningsmæssige undersøgelser" i klasse 35.

Hostingydelser

"Hosting" klassificeres i klasse 42, idet der er tale om en teknologisk tjenesteydelse. F.eks. "web-hosting for andre" og "server hosting".

Stillen software til rådighed på et globalt computernetværk

Dette kan ligestilles med "udlejning af software" og klassificeres i klasse 42.  Ligeledes accepteres "software as a service (SAAS), nemlig stillen software til rådighed på et globalt netværk" og "stillen software til rådighed i form af CMS (Content management system)".

Vedligeholdelse, reparation og installation af "software" vs "hardware"

"Udvikling, installation, vedligeholdelse, reparation og opdatering af computer software" klassificeres i klasse 42.  Derimod klassificeres "installation, vedligeholdelse og reparation af computer hardware" i klasse 37.Opdateret: 2. januar 2023