Klasse 9

KLASSE 9

I Niceklassifikationens klasse 9 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved":

"Videnskabelige, geodætiske, fotografiske, kinematografiske, audiovisuelle og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til research, navigation, vejning, måling, signalering, detektering, test, inspektion, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af distribution og brug af elektricitet; apparater og instrumenter til optagelse, transmission, reproduktion og gengivelse af lyd, billede eller data; optaget og downloadable media, computersoftware, blanke digitale eller analoge medier til optagelse eller lagring; mekanismer til møntopererede apparater; kasseapparater, apparater til beregning; computere og perifere enheder tilpasset til brug med computere; dykkerdragter, dykkermasker, ørepropper til dykkere, næseklemmer til dykkere og svømmere, dykkerhandsker, indåndingsapparater til undervandssvømning; ildslukningsapparater."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 9 omfatter hovedsageligt apparater og instrumenter til videnskabelige og forskningsmæssige formål, audiovisuelt- og IT-udstyr, såvel som sikkerheds- og livredningsudstyr.

Denne klasse omfatter særligt:

 • apparater og instrumenter til videnskabelig forskning i laboratorier;
 • apparater og simulatorer til træning, eksempelvis genoplivningsdukker, simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler;
 • apparater og instrumenter til styring og overvågning af fly, vandfartøjer og ubemandede befordringsmidler, eksempelvis. navigationsinstrumenter, transmittere, kompasser til måling, GPS-apparater, automatiske styreapparater til køretøjer;
 • sikkerhedsapparater og -instrumenter, eksempelvis. sikkerhedsnet, signallamper, trafiklysapparater, brandsprøjter, lydalarmer, sikkerhedsnøgler i form af krypteringsenheder;
 • beklædningsgenstande, der beskytter mod alvorlige eller livstruende skader, eksempelvis beklædningsgenstande til beskyttelse mod ulykker, stråling og brand, skudsikker beklædning, beskyttelseshjelme, hovedbeskyttere til sport, mundbeskyttere til sport, beskyttelsesdragter til piloter, knæpuder for arbejdere;
 • optiske apparater og instrumenter, eksempelvis briller, kontaktlinser, forstørrelsesglas, spejle til inspektion af arbejde, dørspioner [forstørrelseslinser];
 • magneter;
 • smartwatches, wearable aktivitetstrackere;
 • joysticks til brug med computere, andre end til videospil, virtual reality-headsets, intelligente briller;
 • etuier til briller, etuier til smartphones, etuier tilpasset til fotografiske apparater og instrumenter;
 • pengeautomater, faktureringsmaskiner, instrumenter og maskiner til materialeprøvning;
 • batterier og opladere til e-cigaretter;
 • elektriske og elektroniske effektenheder til musikinstrumenter;
 • laboratorierobotter, undervisningsrobotter, sikkerhedsovervågningsrobotter, humanoide robotter med kunstig intelligens. 

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • joysticks i form af dele til maskiner, dog ikke til spillemaskiner (kl. 7), joysticks til befordringsmidler (kl. 12), joysticks til videospil, controllere til legetøj og spillekonsoller (kl. 28);
 • møntstyrede apparater, der er klassificeret i forskellige klasser i henhold til deres funktion eller formål eksempelvis møntstyrede vaskemaskiner (kl. 7), møntstyrede billardborde (kl. 28);
 • industrirobotter (kl. 7), kirurgiske robotter (kl. 10), legetøjsrobotter (kl. 28);
 • pulsmålere, apparater til måling af hjerterytme, monitorer til kropskompositionsmåling (kl. 10);
 • laboratorielamper, laboratoriebrændere (kl. 11);
 • dykkerlamper (kl. 11);
 • eksplosive tågesignaler, signalraketter (kl. 13);
 • histologiske snit [undervisningsmateriale], biologiske prøver [snit] til brug ved mikroskopi [undervisningsmateriale] (kl. 16);
 • beklædning og udstyr båret for at praktisere visse sportsgrene, eksempelvis beskyttende polstringsmaterialer som dele af sportsdragter, fægtemasker, boksehandsker (kl. 28).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Elektriske varer
At en vare er elektrisk betyder ikke, at denne varer nødvendigvis klassificeres i klasse 9.  Fx klassificeres "elektriske sakse", "elektrisk piskere" og "elektriske vinduesåbnere" i klasse 7, "elektriske glattejern til hår" i klasse 8 og elektriske lommelygter i klasse 11.

Software
Software kan stå alene i klasse 9. Uanset hvad softwaren skal bruges til, eller hvilke programmer der ligger på. Spillesoftware går i klasse 9, men apparaterne til at spille spillet på, klassificeres i klasse 28, uanset om spilleapparatet har sin egen monitor eller ej.

Hvis indehaver ønsker selve tjenesteydelsen at tilvejebringe software på internettet, så andre kan anvende dette, så klassificeres dette i klasse 42 i form af termen "stillen software til rådighed på et globalt computernetværk". Læs mere om software i brugerbrev af februar 2009.  

Computer hardware
"Computer hardware" er en acceptabel term. Derimod accepteres termen "hardware" ikke, da dette også kan være fx isenkramvarer eller jernvarer.

Bankkort, hævekort, kontokort o.lign. i klasse 9.
Disse termer skal præciseres med "kodede" eller "magnetiske" for at adskille dem fra de kort, der er af papir, karton eller plastic, og som ikke er beregnet til specifikke formål. Disse klassificeres i klasse 16. Nøglekort af plastic, ikke- kodede og ikke magnetiske, klassificeres i klasse 20.

Computertaksker
Computertasker klassificeres i klasse 9, hvis de er specielt udformede til computere, mens de klassificeres i klasse 18, hvis de ikke er specielt udformede til computere.

De korrekte termer er således:

 • Computertasker (specielt udformede), klasse 9
 • Computertasker (ikke specielt udformede), klasse 18

Smartwatches
"Smartwatches" klassificeres i klasse 9. Udover at det er tale om et ur, er der også tale om et  "wearable computing devices", hvori der er inkorporeret andre funktioner som fx en browser og adgang til internet, diverse målere (eksempelvis puls- eller blodtryksmåler), eller en telefon. Derfor kan det ikke længere siges, at et smartwatch's primære funktion er et ur, der er derimod tale om et stykke bærbart computerudstyr, som også bruges som et ur.

Varer og tjenesteydelser i virtuelle miljøer
I virtuelle miljøer omsættes både virtuelle varer og "rigtige" varer, der også findes uden for virtuelle miljøer og som ikke ændrer karakter uanset salgsstedet (fx downloadable software, musik og film). "Virtuelle varer" er ikke-fysiske genstande, der er beregnet til brug i forbindelse med handel i virtuelle miljøer, og klassificeres i klasse 9 som følge af deres digitale karakter. Begrebet "virtuelle varer" er dog ikke i sig selv tilstrækkelig klart og præcist, og skal præciseres yderligere ved at angive det indhold, som de virtuelle varer vedrører (f.eks. downloadable virtuelle beklædningsgenstande). 

Til Nice Committee of Experts omkring 12. udgave af Niceklassifikationen, version 2024 blev følgende bemærkninger om klassificering af tjenesteydelser i virtuelle miljøer tilføjet til de Generelle bemærkninger til Niceklassifikationen: 

"Den måde, hvorpå en tjenesteydelse udføres, har i princippet ingen indflydelse på klassificeringen af tjenesteydelsen. For eksempel klassificeres finansiel rådgivning i kl. 36 uanset om ydelsen ydes personligt, telefonisk, online eller i et virtuelt miljø. Denne bemærkning gælder dog ikke, hvis formålet eller resultatet af en ydelse ændres som følge af måden eller leveringsstedet tjenesteydelsen udføres. Dette er eksempelvis tilfældet, når visse tjenester udføres i et virtuelt miljø. For eksempel indebærer transporttjenesteydelser, der klassificeres i kl. 39, flytning af varer eller personer fra et fysisk sted til et andet. I et virtuelt miljø har denne tjenesteydelse imidlertid ikke samme formål eller resultat, og må præciseres for rettelig klassificering, fx simulerede rejsetjenesteydelser tilvejebragt i virtuelle miljøer til underholdningsmæssige formål (kl. 41)."

Det er således udgangspunktet, at tjenesteydelser klassificeres i den samme klasse uanset leveringsstedet, medmindre formålet eller resultatet af tjenesteydelsen ændres herved. 

Ikke-fungible tokens (NFT'er) er unikke digitale certifikater registreret i en blockchain, og kan bruges til at registrere en interesse i en vare (f.eks. det påståede ejerskab af et digitalt kunstværk). NFT'er er derfor ikke i sig selv en tilstrækkelig klar og præcis angivelse af en vare, men udgør et værktøj til autentificering af aktiver. 

NFT'er vil blive klassificeret efter varen eller ydelsen NFT'en er knyttet til. For eksempel klassificeres "downloadable digitale billedfiler autentificeret af non-fungible tokens [NFT'er]" i klasse 9, "beklædningsgenstande autentificeret af non-fungible tokens [NFT'er]" klassificeres i klasse 25 og "tilvejebringelse af ikke-downloadable computersoftware til minting af non-fungible tokens [NFT'er]" klassificeres i klasse 42. 

Til Nice Committee of Experts omkring 12. udgave af Niceklassifikationen, version 2024 blev varen "downloadable digitale filer autentificeret af non-fungible tokens [NFT'er]" desuden ændret til "downloadable digitale billedfiler autentificeret af non-fungible tokens [NFT'er]", idet "digitale filer" er for bredt og upræcist. Styrelsen vil derfor bede om præcisering af termen "downloadable digitale filer autentificeret af non-fungible tokens [NFT'er]" i klasse 9 efter implementeringen af version 2024 af 12. udgave af Niceklassifikationen. Opdateret: 2. januar 2024