Klasse 44

KLASSE 44

Det såkaldte klassehoved omfatter i klasse 44 følgende tjenesteydelser, som udtryk for klassens hovedindhold:

"Medicinske ydelser; veterinærvirksomhed; hygiejnisk pleje og skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, akvakultur-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 44 omfatter hovedsageligt medicinsk behandling, inklusiv alternativ medicin, hygiejnisk pleje og skønhedspleje udøvet af personer eller etablissementer til mennesker og dyr, så vel som ydelser udøvet inden for områderne landbrug, havbrug, akvakultur, havebrug og skovbrug.

Denne klasse omfatter særligt:

 • tjenester ydet af hospitaler;
 • telemedicinske ydelser;
 • tandlægevirksomhed, optometriske tjenesteydelser og psykisk sundhedspleje;
 • tjenester ydet af medicinske klinikker og medicinsk analyse til brug for diagnosticering og behandling udbudt af medicinske laboratorier, såsom røntgenundersøgelser og blodprøvetagning;
 • terapivirksomhed, eksempelvis fysioterapi og taleterapi;
 • farmaceutisk rådgivning og behandling af recepter udført af farmaceuter;
 • tjenester ydet af blodbanker og biobanker;
 • tjenester ydet af rekonvalescenthjem og hvilehjem;
 • diætetisk rådgivning og ernæringsrådgivning;
 • kursteder;
 • kunstig inseminering og reagensglasbefrugtning;
 • dyreopdræt;
 • soignering af dyr;
 • kropspiercing og tatovering;
 • ydelser vedrørende havearbejde, eksempelvis tjenester ydet af planteskoler, landskabsdesign, landskabsgartnerivirksomhed, pasning af græsplæner;
 • ydelser vedrørende blomsterkunst, eksempelvis blomsterbinding, kransbinding;
 • ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse for landbrug, akvakultur, havebrugs- og skovbrug.

Denne klasse omfatter navnlig ikke: 

 • bekæmpelse af skadedyr, undtagen i forbindelse med landbrug, havebrug og skovbrug (kl. 37);
 • installation og reparation af overrislingsanlæg (kl. 37);
 • ambulancetransport (kl. 39);
 • slagtning af dyr og udstopning af dyr (kl. 40);
 • fældning og behandling af tømmer (kl. 40);
 • dyredressur (kl. 41);
 • helseklubber til fysisk træning (kl. 41);
 • videnskabelig forskning til medicinske formål (kl. 42);
 • dyrepensionater (kl. 43);
 • alderdomshjem (kl. 43);
 • bedemandsvirksomhed (kl. 45).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Klasse 44 omfatter navnlig tjenesteydelser som har et behandlingsformål. Som det fremgår klassificeres alderdomshjem dog i klasse 43. Visse tjenesteydelser har flere formål, og som derfor klassificeres efter deres primære sigte (indkvartering eller sundhedspleje). Hvis man driver et pleje- og helsecenter for ældre kan der derfor være ræson i at registrere sit mærke både i klasse 43 (indkvartering) og klasse 44 (sundhedsydelser) for at dække alle aktiviteterne. Opdateret: 2. januar 2023