Klasse 1

KLASSE 1

I Niceklassifikationens klasse 1 anvendes følgende eksempler på klassens indhold i det såkaldte "klassehoved": 

"Kemikalier til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed; uforarbejdede kunstige harpikser, uforarbejdet plastik; midler til ildslukning og brandforebyggelse; præparater til hærdning og lodning; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kit og andre typer fyldemasser; kompost og gødning; biologiske præparater til industrielle og videnskabelige formål."

Vejledende bemærkninger:

Klasse 1 omfatter hovedsageligt kemiske produkter til brug i industrien, videnskaben og i landbruget, herunder sådanne som bruges til fremstilling af varer, som klassificeres i andre klasser.

Denne klasse omfatter særligt: 

 • lystrykpapir;
 • dæk reparations komponenter;
 • salt som konserveringsmiddel til andet end næringsmidler;
 • visse tilsætningsstoffer til fødevareindustrien, eksempelvis pektin, lecitin, enzymer og kemiske konserveringsmidler;
 • visse ingredienser til brug ved fremstilling af kosmetik og farmaceutiske præparater, eksempelvis vitamin-, konserverings- og antioxidant præparater;
 • visse filteringsmaterialer, eksempelvis mineral substanser, vegetabilske substanser og keramiske materialer i partikelform

Denne klasse omfatter navnlig ikke:

 • naturlig harpiks i rå tilstand (kl. 2), harpiks, halvfabrikata (kl. 17);
 • kemiske præparater til medicinsk og veterinærmedicinsk brug (kl. 5);
 • fungicider, herbicider og præparater til udryddelse af skadedyr (kl. 5);
 • klæbemidler til papirvarer eller til husholdningsbrug (kl. 16);
 • salt til konservering af næringsmidler (kl. 30);
 • dækningsmateriale af halm (kl. 31).

Særlige forhold der kendetegner klassen

Produkter til brug i industrien 
Er der tale om et præparat eller middel, der skal anvendes i industrien, vil klasse 1 typisk være den rette klasse at klassificere varen i, dette uanset at den samme type vare også anvendes til andre formål. Eksempelvis klassificeres varen "kamferolie" i klasse 3, men når kamferolie anvendes til industrielle formål, klassificeres den i klasse 1, idet den dog præciseres til "Kamferolie til industrielle formål". 

Visse varer klassificeres dog i andre klasser uanset at de er til industriel brug. Eksempelvis "olier til industriel brug" og "voks til industriel brug" klassificeres i klasse 4, som er hovedklasse for alle olier og fedtstoffer.

Kemiske produkter 
Klasse 1 omfatter hovedsageligt kemiske produkter til brug i industrien, videnskaben og i landbruget, herunder sådanne som bruges til fremstilling af varer, også selvom de færdige varer klassificeres i andre klasser.

Særligt skal bemærkes, at kemiske produkter til andre formål end brug i industrien, videnskaben eller landbruget, for det meste vil være klassificeret i andre klasser. Her skal specielt fremhæves "rengøringsmidler" og "vaskemidler", der begge klassificeres i klasse 3, som er hovedklassen for denne type varer. Se hertil TMClass om rengøringsmidler i klasse 3

Er der derimod tale om, at varerne er nogle særlige "rengøringsmidler", der skal anvendes i en industriel proces, klassificeres sådanne varer i klasse 1. I disse tilfælde skal "rengøringsmidler" præciseres til eksempelvis "industrielle rengøringsmidler til brug i fabrikationsprocesser" eller lignende betegnelser. Se hertil TMClass om rengøringsmidler i klasse 1.

Endvidere skal særligt fremhæves kemiske produkter til medicinsk/veterinær brug. Kemiske produkter til brug i laboratorier klassificeres i klasse 1, medmindre der er tale om medicinske eller veterinærmedicinske laboratorieundersøgelser med henblik på medicinsk behandling af mennesker og dyr.

Klæbemidler/Lim - Forholdet mellem klasse 1,3,5,16 og 17 
Klæbemidler klassificeres i klasse 1, hvis der er tale om industrielle klæbemidler, som adskiller sig fra den almindelige husholdningslim. Klasse 1 indeholder bl.a. klæbemidler og lim til industriel brug, hvilket eksempelvis omfatter "klæbemidler til fodtøj", "klæbemidler til brug ved bogbinding" og "klæbemidler til brolægning" mv. Klæbemidler til helt specifikke områder klassificeres ud fra deres formål, herefter "klæbemidler til kosmetiske formål" (klasse 3), "klæbemidler til medicinske formål" (klasse 5), "klæbemidler til kontorbrug" (klasse 16) og "klæbemidler til isolering" (klasse 17).

Kunstige sødemidler 
Der skelnes mellem kunstige sødemidler som anvendes industrielt i fødevareproduktionen og kunstige sødemidler beregnet til anvendelse af forbrugere som erstatning for naturlige sødemidler. Denne opdeling fremgik ikke tidligere klart af Nice-klassifikationen, men er nu illustreret med blandt andet "kunstige sødestoffer til fødevareindustrien" i klasse 1 og "kunstige sødemidler til brug som næringsmiddel" i klasse 30. Vær opmærksom på at sukkererstatninger til medicinsk brug fortsat klassificeres i klasse 5. Opdateret: 3. januar 2024