Virksomhedsnavne

Efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 4 kan et varemærke efter indsigelse udelukkes fra registrering, eller hvis allerede registreret, erklæres ugyldigt, hvis varemærket krænker en ret til et virksomhedsnavn.

Et virksomhedsnavn fungerer i mange tilfælde tillige som en virksomheds varemærke, og en indehaver af en virksomhed, kan derfor være interesseret i at forhindre, at andre får registreret dennes virksomhedsnavn, eller en hovedbestanddel deraf, som et varemærke. Dette gældes ligeledes vedrørende de binavne som en virksomhed har registreret sin virksomhed under, da binavne også kan nyde beskyttelse over for varemærker.

Det vil derfor for en virksomhed med et virksomhedsnavn eller binavn, som bliver brugt som kendetegn, være muligt at forhindre andres registrering af identiske eller lignende varemærker, hvis det kan påvises, at der består en risiko for forveksling. Derudover kan et velkendt virksomhedsnavn være beskyttet mod, at et varemærke udnytter eller gør skade på det velkendte virksomhedsnavns særpræg eller renommé.

For at et virksomhedsnavn kan beskyttes efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 4, skal det opfylde nogle betingelser. Disse betingelser kan udledes af formuleringen i VML § 15, stk. 3, nr. 4, nemlig, at virksomhedsnavnet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), at virksomhedsnavnet har mere end lokalt afgrænset karakter og at virksomhedsnavnet er anvendt som kendetegn for varer og/eller tjenesteydelser. Afgørende for beskyttelsen er således, at det dokumenteres, at virksomhedsnavnet har været anvendt, herunder i hvilken udstrækning det har været anvendt, og i relation til hvilke varer og/eller tjenesteydelser.

Navne på selskaber uden aktivitet, herunder selskaber under konkurs, kan være omfattet af beskyttelsen i § 15, stk. 3, nr. 4, hvis ophøret i brugen blot er kortvarig. Navne på sådanne selskaber er et aktiv, indtil selskabet er opløst, og eventuelle brugsbaserede rettigheder kan overdrages til tredjemand, der dermed - og under forudsætning af en fortsættelse af brugen - indtræder i de rettigheder, som det tidligere selskab besad.

Udenlandske virksomhedsnavne kan også nyde en vis form for beskyttelse af deres virksomhedsnavn. Dette sker dog efter markedsføringslovens § 22 som et forretningskendetegn. I et sådant tilfælde vil der være tale om et 'andet forretningskendetegn', jf. varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 5. For at et sådant kendetegn kan gøres gældende over for et registreret mærke, så kræves det, at kendetegnet har en mere end lokalt afgrænset karakter.

 Opdateret: 19. december 2019