Velkendte virksomhedsnavne

Velkendte virksomhedsnavne beskyttes efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 4, litra b, ligesom velkendte varemærker mod brugen af et yngre varemærke, der uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af eller skade på virksomhedsnavnets særpræg eller renommé. Der gælder således de samme principper for beskyttelse af velkendte virksomhedsnavne, som er fastlagt for velkendte varemærker, herunder de principper, der er fastlagt ved domstolene.

For at opnå beskyttelse kræves det, at den anvendelse, der har været af virksomhedsnavnet for specifikke varer og/eller tjenesteydelser, har medført, at virksomhedsnavnet er blevet velkendt her i landet forud for ansøgningen om registrering af varemærket eller en herfor påberåbt prioritet.

Kan varemærkeindehaveren dokumentere, at ibrugtagningen af varemærket for de nu registrerede varer og/eller tjenesteydelser skete forud for, at virksomhedsnavnet blev velkendt, vil det efter omstændighederne kunne medføre, at virksomhedsindehaveren er nødt til at acceptere varemærket. I vurderingen kan principperne fastlagt i EU-Domstolens afgørelse C-65/12 (REDBULL), vedrørende beskyttelsesomfanget for velkendte varemærker, inddrages. Her fastslog EU-Domstolen bl.a., at det kan udgøre en rimelig grund til brug af et varemærke, når det er anvendt inden indgivelse af ansøgningen for det velkendte tegn og brugen af det potentielt krænkende varemærke er sket i god tro. Øvrige varemærkeretlige principper, såsom passivitet, vil også blive inddraget i den samlede krænkelsesvurdering.Opdateret: 19. december 2019