Risiko for forveksling

I vurderingen af om et varemærke udgør en krænkelse af et virksomhedsnavn, er det som udgangspunkt forvekslingsprincippet, der finder anvendelse. De almindelige principper for forveksling vedrørende rene varemærkekonflikter finder også anvendelse i sager, hvor den påberåbte bedre rettighed er et virksomhedsnavn.

I vurderingen inddrages eksempelvis, hvilke bestanddele, der ud fra en kendetegnsretlig målestok, besidder et tilstrækkeligt særpræg til at kunne opnå beskyttelse. Der kan eventuelt være tale om indarbejdet særpræg, hvilket der også kan tages højde for i vurderingen.

Når det kommer til registrerede virksomhedsnavne, vil de ofte indeholde usærprægede elementer i form af:

  • Selskabsbetegnelse såsom A/S og ApS
  • Angivelse af branche, virksomhedstype, varer eller tjenesteydelser
  • Stednavne eller andre geografiske betegnelser

Da vurderingen af risiko for forveksling mellem et ældre virksomhedsnavn og et yngre varemærke følger de almindelige principper for forveksling, vil der ikke blive lagt afgørende vægt på usærprægede elementer i virksomhedsnavnet.Opdateret: 19. december 2019