Dokumentation for rettigheder tilknyttet til virksomhedsnavnet

Når den ældre påberåbte rettighed er et virksomhedsnavn, er det en forudsætning for beskyttelse, at der indsendes dokumentation for brugen af virksomhedsnavnet. Det er således ikke nok blot at henvise til, at virksomhedsnavnet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Det skal fremgå af materialet

 • hvilke varer og/eller tjenesteydelser, som virksomhedsnavnet anvendes for
 • at virksomhedsnavnet anvendes af den person, som har påberåbt sig kendetegnsbeskyttelsen, eller på dennes vegne
 • i hvilket geografisk område virksomhedsnavnet har været anvendt, da den brug, der har været af virksomhedsnavnet i Danmark, skal have en mere end lokalt afgrænset karakter
 • hvilken tidsperiode brugen vedrører, da dokumentationen skal vise, at virksomhedsnavnet har været anvendt før indehavers varemærkeansøgning, og at virksomhedsnavnet fortsat anvendes.

Det indsendte dokumentationsmateriale kan fx bestå i:

 • udskrifter fra CVR
 • brevpapir
 • dokumentation for virksomhedens bankkonto
 • fakturaer
 • prislister
 • oplysninger om omsætning, herunder årsregnskaber
 • oplysninger om markedsføringsudgifter
 • reklamemateriale, herunder brochurer
 • annoncer og avisartikler
 • tv- og radiospots
 • markedsundersøgelser
 • brancheerklæringer, herunder dokumentation for medlemskab
 • udskrifter fra hjemmesider
 • afbildninger af varer eller tilhørende emballage med det pågældende virksomhedsnavn
 • brug af virksomhedsnavnet i brugsmanueller eller indlægssedler vedrørende den pågældende vare

I vurderingen af om virksomhedsnavnet udgør et kendetegn for bestemte varer og/eller tjenesteydelser, vil specifikke brancheforhold være af betydning for vurderingen af dokumentationsmaterialet. I nogle brancher er markedsføringsomkostningerne eksempelvis lavere end i andre brancher, ligesom mængden af fakturaer for specialiserede varer generelt vil være lavere end for almindelige forbrugsvarer.

Afgørende er endvidere, at dokumentationsmaterialet viser, hvilke varer eller tjenesteydelser virksomhedsnavnet er anvendt for, da disse afgrænser den beskyttelse, som virksomhedsnavnet vil nyde.

Det er således ikke tilstrækkeligt blot at vise, at virksomhedsnavnet har været anvendt som netop et navn, dvs. i vejvisere eller postadresser. Således vil en virksomhed, der blot importerer og videresælger varer, der bærer originalproducenternes varemærker, ikke opnå en beskyttelse af virksomhedsnavnet for de enkelte typer af varer, men kan derimod - efter omstændighederne og det dokumenterbare brug - opnå beskyttelse for tjenesteydelserne "engrosvirksomhed" eller "detailhandelsvirksomhed" med de pågældende varer, eller "import-eksport-agenturer".

Er der derimod tale om, at virksomhedsnavnet påtrykkes de enkelte varer - særligt hvis dette sker i en logomæssig udformning - vil dette vise en sådan sammenhæng mellem virksomhedsnavnet og varerne, at beskyttelsen vil kunne opnås, forudsat at alle øvrige krav er opfyldt.Opdateret: 19. december 2019