Andres portræt

Hvis et varemærke indeholder noget, der kan opfattes som en anden persons portræt, kan dette portræt udgøre en relativ hindring for mærkets registrering, jf. varemærkelovens § 15, stk. 3 nr. 6. Retten til eget billede er i dansk ret baseret på almindelige retsgrundsætninger.

Retten til portrættet kan påberåbes af den, der er portrætteret eller dennes arvinger..

Med portræt sigtes til fotografier, malerier, tegninger eller lignende.

Hvis den person, som er portrætteret, er en for længst afdød person kan mærket registreres uden særlig hjemmel. Således vil portrætter af eksempelvis Tordenskjold kunne registreres uden videre. For at der kan være tale om en for længst afdød person, skal der være gået minimum 70 år efter vedkommendes død.

 Opdateret: 29. november 2019