Personnavne

Efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 6 kan et varemærke udelukkes fra registrering, hvis det uhjemlet består af eller indeholder et personnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst, når der til navnet eller portrættet er knyttet en ret til at forbyde brugen af varemærket.

Bestemmelsens rækkevidde har i de senere år været genstand for en vis diskussion, og spørgsmål herom er nu indbragt for Højesteret i en række sager vedrørende brug af navnet Ørsted.

Sagen for Højesteret er af principiel karakter og har afgørende betydning for styrelsens praksis. Styrelsen vil derfor sætte sager der vedrører beskyttelsen af personnavne ift. varemærker i bero på sagerne ved Højesteret.Opdateret: 26. maj 2021