Udenlandske mærker

Ifølge varemærkelovens §15, stk. 3, nr. 9 kan et varemærke udelukkes fra registrering, hvis

varemærket kan forveksles med et ældre varemærke, der er beskyttet i udlandet, hvis ansøgeren var i ond tro på datoen for indgivelsen af ansøgningen.

Bestemmelsen vidererfører delvist den tidligere varemærkelovs § 15, stk. 3, nr. 3. Begrebet "ond tro" fortolkes ifølge forarbejderne til loven i overensstemmelse med § 14, stk. 1, nr. 9.Opdateret: 31. august 2021