Særligt om lighedsvurderingen af ordmærker

Ved vurderingen af ligheden mellem ordmærker, gælder i udgangspunktet de samme principper som for alle andre typer af mærker - se hertil artiklen Forvekslelige varemærker

Fordi der er tale om ord, vil fokus i denne lighedsvurdering være præget af ordenes betydning, opbygning og stavemåde. Derfor vil følgende forhold ofte indgå i vurderingen: 

  • Mærkernes eller deres elementers sproglige betydning, herunder om disse er usærprægede, svage eller stærke
  • Antallet af stavelser i mærkerne og deres indbyrdes placering
  • Mærkernes længde, dvs. antallet af bogstaver og tal
  • Placeringen af vokaler og konsonanter i mærkerne
  • Mærkernes udtalemæssige rytme
  • Mærkernes begyndelse og slutning
  • Hvilket sprog mærkerne udtales på
  • Tilstedeværelsen af bogstaver, der synsmæssigt ligner hinanden eller som udtalemæssigt kan anvendes som erstatning for hinanden, fx p/b, n/m, f/ph eller c/k
  • Brugen af specielle bogstaver, dvs. bogstaver der sjældent anvendes i danske ord

De nævnte forhold kan have indflydelse på henholdsvis den synsmæssige, den lydlige og den begrebsmæssige lighed mellem mærkerne.

De forskellige elementer i vurderingen af lighed er beskrevet i følgende artikler om lighed mellem ordmærker:

 

 Opdateret: 8. juni 2020