Betydningen af mærkets indledning for lighedsvurderingen

Styrelsen lægger mere vægt på ordenes begyndelse end på disses slutning. Når køberen "ser" et varemærke, er det begyndelsen, der fæstner sig bedst i køberens hukommelse. Det er derfor et vigtigt element i vurderingen, om mærkernes begyndelsesbogstav og ordenes begyndelse som sådan er identiske eller ligner hinanden.

Eksempler på afgørelser, hvor der blandt andet blev lagt vægt på mærkernes begyndelse, er:

HIGHPAC # COMPAQ (VR 1992 03634)

BUXIDE # DEXIDE (VR 1992 04290)

SPLENDANCE # TENDANCE (UFR 1981.533 SH)

PERCEPTON = PERSECON: (VR 1997 00955, AN 1998 00127)

TEFLI = TEFLON (MP 814864)

EICO # MAICO (VR 2006 00016, AN 2007 00051)

ALUX # VELUX (VR 2000 03950)

I MP 818685 vurderede styrelsen, at LAKCID ikke i tilstrækkelig grad ligner KLACID, da endelsen CID er svag for varer i klasse 5. Denne afgørelse blev omgjort af ankenævnet i AN 2007 00013, som mente, at helhedsindtrykket af mærkerne betød, at mærkerne var forvekslelige.Opdateret: 17. december 2019