Mærker som indeholder titler på personer

Titler som Lady, Sir og Mister indgår ofte i mærker. Mærker, der består af titler alene, er som hovedregel ikke forvekslelige med mærker, der består af den samme titel efterfulgt af et andet navn. Her vil navnet være den dominerende bestanddel i mærket.

Et eksempel er LADY # LADY HARRIET

Derimod vil mærker, der består af titler efterfulgt af et navn ofte være forvekslelige med et mærke bestående af det identiske eller næsten identiske navn.

Et eksempel er LADY HARRIET = HARRIETOpdateret: 17. december 2019