Forkortelser

Forkortelser, som typiske består af to eller tre karakterer, har et meget begrænset beskyttelsesomfang.

Det skal bemærkes, at mærker, som består af to eller tre bogstaver, og som kan udtales som et ord, også opfattes som et kort ord, fx BI eller FAB. Sådanne mærker behandles ikke som forkortelser.

To-bogstavsmærker har begrænsede kombinationsmuligheder med alfabetets 28 bogstaver. Derfor vil en to-bogstavsforkortelse som udgangspunkt kun ligne andre to-bogstavsmærker eller mærker, som fx består af en to-bogstavsforkortelse efterfulgt af et usærpræget ord, hvis  to-bogstavsforkortelserne er identiske, eller det første bogstav er identisk, og det andet bogstav i forkortelserne ligner synsmæssigt og lydligt.

Eksempelvis:

CB = CP
CB ≠ CR
PB ≠ PK

For tre-bogstavsforkortelser vil mærkerne ofte ligne hinanden, når første bogstav er identisk, og et af de andre bogstaver er skiftet ud, med et bogstav, som ligner synsmæssigt:

FCB = FGB
FCB = FCP
FCB ≠ FTB

Se også indsigelsesafgørelsen i VR 2000 02144: HBH ≠ HTH

Se endvidere indsigelsesafgørelsen i MP845190: QVS = QVC, som Ankenævnet stadfæstede, AN 2006 00037.

Mærker vil også ofte ligne hinanden, når første bogstav er identisk og andet og tredje bogstav har byttet plads. Det samme vil normalt gælde for fire-bogstavsforkortelser, når højst to bogstaver har byttet plads:

FCB = FBC
FBCD = FCBD
FCBD ≠ FDBC

Tre-bogstavsforkortelser vil ofte ligne fire-bogstavsforkortelser, når der er tilføjet et bogstav til sidst i mærket:

FCB = FCBT 

Styrelsen har dog i VR 2005 02169 vurderet, at NXS = INXS, fordi mærkerne, ud over den synsmæssige lighed, er næsten lydligt identiske. Denne afgørelse blev bragt for Ankenævnet (AN 2006 00036), som også lagde vægt på, at INXS var dokumenteret indarbejdet, og at mærkerne derfor også var forvekslelige i relation til visse ligeartede tjenesteydelser.

Mærker med andre tegn end bogstaver, såsom tal eller tegnsætningstegn, fx + eller !, vil normalt ikke ligne forkortelsesmærker udelukkende bestående af bogstaver. Se også Mærker med specielle tegn.Opdateret: 12. oktober 2020