Mærker på forskellige sprog

Udgangspunktet er, at to mærker, der har den samme sproglige betydning på henholdsvis dansk og fx engelsk ikke er forvekslelige, da der ikke gives motiv- eller idébeskyttelse. Eksempelvis er GARDEN ikke forveksleligt med HAVE.

Det vil dog kunne have betydning for vurderingen af forvekslelighed, om ordene i mærkerne både synsmæssigt og lydligt ligger tæt på hinanden.

Et eksempel herpå er:

RAINBOW = REGNBUE (VA 1992 00832)

Er ordets betydning meget kendt i Danmark, er kravene til den synsmæssige og lydlige lighed mellem mærkerne typisk mindre.

Som eksempler kan fremhæves:

STJERNE = STAR

STJERNE = STERN

STJERNE # STELLAOpdateret: 17. december 2019