Søg i artikler

Avanceret søgning

Stavelser

I lighedsvurderingen mellem ord, lægges der ofte vægt på, om mærkerne har det samme eller et forskelligt antal stavelser, samt hvor mange af disse stavelser, der er identiske, herunder deres placering.

Denne særlige opmærksomhed på ordenes stavelser skyldes ikke mindst den måde vi normalt læser ord på. Når vi læser fokuserer vi normalvis på helheden af ordet og dets stavelser, for derefter ubevidst at slutte os til, hvilket ord der er tale om. Vi går ikke i detaljer med hvad hvert enkelt bogstav i ordet rent faktisk er, men har derimod en tilbøjelighed til at se stavelserne, og i særlig grad den første og den sidste stavelse.

Derfor kan en sammenligning af stavelser let anskueliggøre såvel synsmæssige som lydlige ligheder og forskelle mellem to ord, og dermed også give væsentlige indikationer af, hvorvidt mærkerne ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der kan bestå en risiko for forveksling.

I de underliggende artikler er angivet nogle lighedsvurderinger, der alene er baseret på stavelser. Antallet af stavelser, deres længde og placering er dog blot nogle af en lang række kriterier, der bør lægges vægt på i en lighedsvurdering, hvorfor disse "stavelsesprincipper" ikke kan stå alene. De kan dog give et vist fingerpeg om, hvordan en sag normalvis vil falde ud, hvis de involverede mærker falder inden for de rammer, der er beskrevet i principperne.

Endeligt bemærkes, at "stavelsesprincipperne" er udarbejdet således, at de hovedsagligt vedrører sammenligningen af kunstord, og at andre aspekter end blot stavelserne ofte vil være væsentlige for vurderingen, når ordene har kendte betydninger.Opdateret: 19. december 2019