Identiske og næsten identiske mærker

Når der er tale om ordmærker, vil identiske ordmærker naturligvis ligne hinanden. I et spørgsmål om forvekslelighed vil beskyttelsen af et mærke over for et identisk mærke normalt omfatte både sammenfaldende og ligeartede varer, jf. produktreglen.

Også mærker som er næsten identiske vil, efter en helhedsvurdering af mærker og varer/tjenesteydelser, nyde en sådan beskyttelse.

 Opdateret: 12. oktober 2020