Mærker på 4 stavelser over for 5 stavelser eller derover

Mærker på fire stavelser ligner ofte mærker på fem stavelser eller derover, når

  1. fire-stavelsesordet er indeholdt i fem-stavelsesordet. Der må gerne være "spring",
  2. tre stavelser er fælles, og mindst to af stavelserne er de første,
  3. de to første stavelser er identiske og samtidig udgør mere end halvdelen af mærkerne.

Eksempelvis:

  • LARAMILIN = LARAMINALIN (1)
  • LARAMILIN # LARINAPATIN (1)
  • LARAMILIN = LARAPONALIN (2)
  • LARAMILIN # LAPONAMILIN (2)
  • LARAMIXI # LARAPUMATI (3)
  • LARAPMIXI # LARAPTUMATI (3)
  • LASTRAMIXI =LASTRAPOENA (2 og 3)


Opdateret: 17. december 2019