Mærker på 2 stavelser over for flere ord

Mærker på to stavelser ligner ofte mærker med flere ord, når

  1. to-stavelsesordet er identisk med et af ordene i flere-ordsmærket eller ligner flere-ordsmærket i sin helhed (se dog 2 og 3),
  2. et af ordene i flere-ordsmærket lægger sig som tillægsord til det andet ord. Her er det det andet ord, der får afgørende vægt,
  3. et af ordene i et flere-ordsmærket er væsentligt kortere end det andet ord eller er svagt. Her får det andet ord afgørende vægt.

Eksempelvis:

  • MANA = MANA KOMPA (1)
  • MANA = MAN ANA (1)
  • MANA # MANI KORKI (1)
  • HVIDE # HVIDE DUER (2)
  • DUER = HVIDE DUER (2)
  • IMO # IMO FYTRIGATOSIM (3)


Opdateret: 17. december 2019