Mærker på 3 stavelser over for flere ord

Mærker på tre stavelser ligner ofte mærker sammensat af flere ord, når

  1. tre-stavelsesordet er identisk med et af ordene i flere-ordsmærket eller ligner flere-ordsmærket i sin helhed (se dog 2),
  2. et af ordene i flere-ordsmærket lægger sig som tillægsord til det andet ord.  Her er det det andet ord, der får afgørende vægt.

Eksempelvis:

  • MANANA = MANANA KOMPA (1)
  • MANANA = MAN ANAN (1)
  • MANANA # MANINA KORKI (1)
  • BESKIDTE # BESKIDTE MØGUNGER (2)
  • MØGUNGER = BESKIDTE MØGUNGER (2)


Opdateret: 17. december 2019