Mærker på 2 stavelser over for 4 stavelser

Mærker på to stavelser ligner ofte mærker på fire stavelser, når

  1. to-stavelseordet er fuldstændigt indeholdt som første del i firestavelsesordet i sammenhæng, og hvis første del i firestavelsesordet er svagt.

Eksempelvis:

  • LARA = LARAMINAL (1)
  • RAMI # LARAMINAL (1)
  • MINAL # LARAMINAL (1)
  • LAXA = POLYLAXA (POLY er svagt)


Opdateret: 17. december 2019