Mærker på 1 stavelse over for flere ord

Mærker på en stavelse ligner ofte mærker sammensat af flere ord, når

  1. et-ordsmærket er identisk med et af ordene i flere-ordsmærket eller ligner flere-ordsmærket i sin helhed (se dog 2 og 3),
  2. et af ordene i et flere-ordsmærket lægger sig som tillægsord til det andet ord, er det det andet ord, der får afgørende vægt,
  3. et af ordene i et flere-ordsmærket er væsentligt kortere end det andet ord eller er svagt, får det andet ord afgørende vægt.

 Eksempelvis:

  • HIP = HIP HOP (1)
  • FUN = FUN CUP (1)
  • CAT = BLACK CAT (1 + 2)
  • BLACK # BLACK CAT (2)
  • HITS # HIT NUPREXA (3)
  • BOUTIQUE WUS = WUS (3)


Opdateret: 17. december 2019