Mærker med flere ord

Flerordsmærker ligner andre flerordsmærker, når mærkerne ligner hinanden i helhed.

Hvis mærket indeholder artsangivelser, vil der som oftest ses bort fra disse i vurderingen af ligheden.

Hvis mærket indeholder andre usærprægede elementer, vil der som udgangspunkt også blive set bort fra disse elementer. Forskelle eller ligheder i de usærprægede elementer kan dog gøre udfaldet.

Eksempelvis:

POTAX HYMATI = POTA HYMATIX
POTAX HYMATI # POTAX POGURI
POTAX HYMATI # POTA HYPERNA

POTA TØJ = POTI HAT
POTAMA TØJ = POTAM INTERNATIONAL
POTA TØJ = NEW POTA

POTA CLOTHING COMPANY = POTI
POTA CLOTHING COMPANY # NY POTI

POTA CLOTHING COMPANY = NY POTI CLOTHING COMPANY
POTAMA CLOTHING COMPANY = POTAM DENMARK

Det kan også have vægt, hvor i mærkerne det usærprægede element står, og hvor åbenlyst det er, at elementet mangler særpræg.Opdateret: 17. december 2019