Mærker på 4 stavelser over for 2 stavelser

Mærker på fire stavelser ligner ofte mærker på to stavelser, når

  1. to-stavelseordet er fuldstændigt indeholdt som første del i firestavelsesordet i sammenhæng.

Eksempelvis:

  • LARAMINAL = LARA (1)
  • LARAMINAL # RAMI (1)
  • LARAMINAL # MINAL (1)
  • POLYLAXA = LAXA (POLY er svagt)


Opdateret: 17. december 2019