Mærker med specielle tegn

Anvendelse af specielle tegn såsom bindestreger, punktummer og skråstreger kan påvirke vurderingen af, om to mærker er forvekslelige. Det har især betydning i forhold til, om der foreligger synsmæssig lighed mellem mærkerne.

Eksempler herpå er:

C-POL # CETOL (VR 1983 01827). Her blev tillagt vægt, at bindestregen gav en synsmæssig forskel mellem ordene.

E-VITAL # EPITAL (VR 1978 00277)Opdateret: 17. december 2019