Mærker på andre skriftsprog

Mærker, som er udført med kinesiske eller kyrilliske skrifttegn bliver behandlet som figurmærker, fordi vi ikke går ud fra, at en dansker vil kunne forstå betydningen af ord skrevet med sådanne tegn.

Denne praksis illustreres i sagen MP760207 om figurmærket MOCKOBKA, hvor styrelsen ikke anså mærket for at være forveksleligt med mærket MOSKOVSKAYA. MOCKOBKA svarer på latinske bogstaver til MOSKOVA, men styrelsen vurderede, at omsætningskredsen ville læse mærket som latinske bogstaver og ikke kende til betydningen af mærkerne.

Denne afgørelse blev stadfæstet af ankenævnet i AN 2002 00082 og Sø- og Handelseretten i V-20-04.

Den samme vurdering er lagt til grund i indsigelsesafgørelsen i MP696153, hvor forbrugeren ikke antages at kende betydningen af de kyrilliske bogstaver og derfor ikke vide, at der står "smirnoff":

      MP696153VR 1957 02042Opdateret: 17. december 2019