Kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker

Kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker adskiller sig fra de individuelle varemærker ved at være bestemt til at blive brugt af andre end mærkeindehaveren. 

Kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker er reguleret i varemærkeloven. Reguleringen er i et vidt omfang den samme som for de individuelle varemærker, men loven indeholder også nogle særbestemmelser, der udelukkende gælder for kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker.

De generelle registreringsbetingelser er således som udgangspunkt de samme som for de individuelle varemærker, men der findes eksempelvis særlige betingelser for hvem der kan være indehaver af et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

Ved ansøgning om et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke skal ansøgningen desuden indeholde de bestemmelser, der gælder for mærkets anvendelse.Opdateret: 5. november 2019