Geografiske angivelser i kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker

I modsætning til hvad der gælder for de individuelle varemærker, så kan tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse, udgøre et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke, jf. varemærkelovens § 13, stk. 3.

Kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker er således undtaget fra den almindelige bestemmelse om, at varemærker ikke må være beskrivende for varernes eller tjenesteydelsernes geografiske oprindelse.

Begrænsninger i retten til en geografisk betegnelse

Den eneret som opnås ved registrering af et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke, der er beskrivende for den geografiske oprindelse af varerne eller tjenesteydelserne, er underlagt visse begrænsninger. Det følger af varemærkelovens § 13, stk. 3, at registreringen ikke giver indehaveren ret til at forbyde andre at bruge sådanne beskrivende tegn eller angivelser i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Navnlig kan mærket ikke påberåbes over for andre, som har ret til at bruge den geografiske betegnelse.Opdateret: 5. november 2019