Påtaleberettigede for krænkelser af kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker

Det følger af varemærkelovens § 8, at indehaveren af kollektivmærket eller garanti- eller certificeringsmærket er den påtaleberettigede i sager om varemærkekrænkelse. De enkelte medlemmer af den forening, der er indehaver af et kollektivmærke, eller de erhvervsdrivende, der er berettiget til at anvende et garanti- eller certificeringsmærke, kan selvstændigt anlægge sag om krænkelse af mærket, såfremt mærkeindehaver har givet samtykke hertil eller hvis andet er fastsat i bestemmelserne for benyttelsen af mærket. 

Det er dog muligt for enhver, som er berettiget til at anvende et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke, at indtræde i en sag om varemærkekrænkelse, som mærkeindehaver har anlagt, for at få erstatning for den skade, som pågældende selv har lidt. Mærkeindehaver kan også kræve erstatning på vegne af de personer, der har lidt skade som følge af varemærkekrænkelsen.Opdateret: 5. november 2019