Konvertering af fællesmærker til varemærker

Fællesmærkeloven er pr. 1. januar 2019 blevet ophævet, da denne er blevet sammenlagt med varemærkeloven. Varemærketyperne "kollektivmærker" og "garanti- eller certificeringsmærker" har før den 1. januar 2019 været omfattet af fællesmærkeloven.  

Fællesmærkeregistreringer skal senest ved registreringens fornyelse konverteres til et varemærke. Mærkeindehaver skal tage stilling til om mærket skal konverteres til ét af de tre varemærketyper, der fra den 1. januar 2019 er omfattet varemærkeloven, nemlig et individuelt varemærke, et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke.

Konvertering af et fællesmærke til et varemærke kan ske ved at anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om dette. Såfremt fællesmærket skal konverteres til et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke, vil styrelsen i forbindelse med konverteringen påse, at mærket lever op til varemærkelovens § 11, stk. 6-8. Styrelsen vil eksempelvis undersøge om bestemmelserne for mærkets anvendelse er i overensstemmelse med varemærkeloven.Opdateret: 5. november 2019