Vildledende overdragelser

Overdragelse af retten til et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke kan noteres i varemærkeregisteret. Der er ingen pligt til at begære overdragelser noteret i registeret, men indtil overdragelsen er meddelt Patent- og Varemærkestyrelsen, anser styrelsen indehaveren for at være den, der senest er noteret i registeret. 

Styrelsen har mulighed for at afslå at notere en overdragelse af et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke, såfremt mærket efter overdragelsen vil blive egnet til at vildlede. Dette kan efter omstændighederne eksempelvis være tilfældet, når mærket indeholder henvisninger til varernes geografiske oprindelse, men den nye indehaver og dens medlemmer ikke er hjemmehørende i det pågældende geografiske område.

Det vil ofte være nødvendigt at ændre bestemmelserne for mærkets anvendelse i forbindelse med en overdragelse, da bestemmelserne må forventes at være udfærdiget af den til enhver tid værende indehaver af mærket.

Begrænsningen i adgangen til at overdrage et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke hænger endvidere sammen med reglerne om, hvem der kan accepteres som indehaver af en registrering af et sådan mærke. Hvis f.eks. et kollektivmærke, der oprindeligt tilhørte en forening, overdrages til et aktieselskab, kan styrelsen nægte at notere overdragelsen i registeret.Opdateret: 5. november 2019