Supplerende fortabelsesgrunde for kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker

Udover fortabelsesgrundene i varemærkelovens §§ 25 og 26 om manglende reel brug af mærket og om mærker som er blevet generiske eller vildledende, indeholder varemærkelovens § 27 supplerende fortabelsesgrunde for kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker. 

Et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke kan ophæves, hvis indehaveren ikke træffer rimelige foranstaltninger til at hindre, at mærket anvendes på en måde, som er uforenelig med de fastlagte bestemmelser for mærkets benyttelse.

Et kollektivmærke eller garanti- eller certificeringsmærke kan ligeledes ophæves, hvis mærket anvendes på en måde, som kan vildlede offentligheden. Eksempelvis, hvis mærkets karakter eller betydning fører til, at mærket kan opfattes som værende noget andet end et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke.

Ændringer i bestemmelserne for mærkets anvendelse vil ligeledes kunne føre til fortabelse af rettighederne, såfremt ændringerne fører til, at bestemmelserne ikke længere er i overensstemmelse med varemærkeloven. Eksempelvis, hvis det ikke længere fremgår klart, hvad indholdet er i bestemmelsen for mærkets anvendelse eller hvis mærket kan vildlede offentligheden eller strider mod den offentlige orden og sædelighed.Opdateret: 5. november 2019