Særligt om garanti- eller certificeringsmærker

Et garanti- eller certificeringsmærke er et særligt kendetegn, der tilhører en fysisk eller juridisk person, der fører kontrol med eller fastsætter normer for varer eller tjenesteydelser, og som benyttes eller agtes benyttet til de varer eller tjenesteydelser, der er genstand for kontrol, eller for hvilke normer er fastsat, jf. varemærkelovens § 1 b, stk. 2.

Et garanti- eller certificeringsmærke kan kun indehaves af en fysisk eller juridisk person, der ikke udøver erhvervsvirksomhed, som omfatter levering af varer eller tjenesteydelser af den slags, der certificeres. Mærket er således ikke tiltænkt brug for indehaver selv, men skal bruges af de erhvervsdrivende, som indehaver har kontrolleret og godkendt.

Ideen bag garanti- eller certificeringsmærket er, at der skal være en virksomhed, instans eller myndighed, der fastsætter normer for de varer eller tjenesteydelser, som garanti- eller certificeringsmærket bruges for, og som kontrollerer eller certificerer, at reglerne bliver overholdt. Det er derfor mindre afgørende, hvilken organisationsform, som den pågældende virksomhed, instans eller myndighed har valgt. 

Som eksempler på garanti- eller certificeringsmærker kan bl.a. henvises til følgende:

VR 2019 01046Opdateret: 5. november 2019