Brugspligt for kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker

Varemærkelovens § 25 om brugspligt finder ligeledes anvendelse på kollektivmærker og garanti- eller certificeringsmærker.

Her skal blot nævnes, at man i denne sammenhæng sidestiller medlemmernes/de certificeredes  brug med indehaverens egen brug.

Indehaveren af et kollektivmærke eller et garanti- eller certificeringsmærke kan således i sin dokumentation for, at der er sket reel brug af varemærket, inkludere bevismateriale, der viser sammenslutningens medlemmers brug eller brug sket af de virksomheder, der er certificeret.Læs også

»  Brugspligt

Opdateret: 5. november 2019