Positionsmærker

Et positionsmærke er et varemærke, som består af den særlige måde, hvorpå varemærket er anbragt eller fastgjort på produktet.

Denne type varemærke er også traditionelt faldet ind under begrebet "vareudstyrsmærker", og består typisk i applikationer til tøj eller sko, hvori applikationens placering på varen har betydning for mærket.

Et positionsmærke kan også bestå af bemalinger på varen, kantstriber, stikning på tekstiler mv. under forudsætning af, at det besidder det fornødne særpræg.

Består et positionsmærke af et simpelt motiv, f.eks. en simpelt udformet applikation til tøj eller sko, vil der være en stor risiko for, at mærket vil blive betegnet som udsmykning eller blot anses for at være uden iboende særpræg.

I denne retning se Højesterets afgørelse U 2006.600 H, hvor det nedenfor viste Adidas-mærke blev anset for at udgøre en usærpræget udsmykning og dermed være uden oprindeligt særpræg.

U 2006.600 H - striber

 Opdateret: 20. januar 2023